Mücadele

GÜNCEL: Halk Ayaklanmasının Olasılıkları
Kriz Koşullarında İşçi-Emekçi Müdahalesi Ve Yerel Seçimler
Türkiye’de Hapishaneler Sorunu: Devrimci Tutsakların Mücadele Perspektifleri Ve Talepleri
Sermayenin Egemenliği Altında Fabrika İşgalleri Ve İşçi Yönetimi
2007'de Pırıltılar, 2007'ye Sorular
Antiemperyalist Mücadelenin Kapsamı Ve Güncel Önemi
2007: Olasılıklar Ve Olanaklar
Ceza İnfaz Kanunu’na (CİK) Genel Bir Bakış: Analiz Saptama Ve Değerlendirmeler*
Bugündeki Geleceğimiz: Ayazma
İnsan Hakları Mücadelesi, Ama Nasıl?
İmparatorluk Karaya Oturdu
Haziran Hareketi’nin Deneyimleri
Umut Büyüyor
Seçim ‘An’ından Geleceği Kazanmak: Ezilenlerin Aklında Ve Yüreğinde Kalmak
Ana Çizgileri Ve Akış Yönüyle Politik Gelişmeler: Ezilenlerin Devrimci Uyanışı Güçleniyor
19 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız
Elde Bayrak, Kafada Meşruluk, Yürekte Cesaret, Eylemde Cüret: Kazanılmış Yaz
1 Mayıs’ta Büyüyen Umut
“İnsan Hakları” Kavramının Sosyalist Çerçevesi
Seçimler Döneminde Kitle Çalışması Deneyimi
Devrim: Sezgi Kadar Yakın Bilinç Kadar Gerçek
“Üç Kapı Üç Kilit Açılsın/Ölümler Durdurulsun” Kampanyasının Ardından: Umut Ve Başarı İradeden Doğdu
Esnafın İsyanı Dersler Devrimci Görevler
Türkiye'de Cezaevleri Gerçeği Ve Direniş
1993 Çorlu Tabakhane Direnişleri Çelişkiler Havzası
2010: Yüzleşme Ve Hesaplaşma Yılı
Zoru Başarmak, Antifaşist Yangını Büyütmek
Güncel işçi mücadelesi
Kitle Çalışmasında Özgün Bir Örnek: İzmir Deprem Çalışması

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi