Tarih

Cumhuriyet ve Ulus İnşa Penceresinden Alevilik
‘71 Devrimci Kopuşu ve Yalçıner’in Tarih Düzelticiliği
Kemalizm Emekçi Sınıflara Düşmandır
Cumhuriyet ve Hristiyan, Yahudi, Êzidî Halklarımız
Siyasi Bağımsızlıktan Mali-Ekonomik Sömürgeci Boyunduruğa
Yüzyıllık Düzen ve Dümen: Cumhuriyet
Sosyalizme Açılan Demokratik Cumhuriyet İçin
CHP'nin Yakın Tarihi
1945-46  Rojhilat Devrimi, Güney Azerbaycan ve Rojhilat’ın İşgali
Rojhilat Ayaklanması ve Kürt Ulusal Bilincinin Parçalı Karakteri
Devrim ve Ayaklanmalar Tarihiyle İran
Esneme Kapasitesi
90’lara Bakmak
Zalimliğin Kısa Tarihi
Faşizmin Barbarlığı: Linç
Tarih Atını ve Işığını Ararken
Kemalizm, Ulusal Sorun ve Mücadele Biçimleri Bağlamında Deniz, Mahir, İbo
Karşımızda Tarihsel Topraklarından Yok Edilmiş Bir Ermeni Halkı Hakikati Duruyor
Türkiye’yi Sarsan İki Deneyim: 15-16 Haziran İşçi Direnişi ve Gezi Ayaklanması
Louis Bonaparte'ın On Sekiz Brumaire'i Hakkında Bir Deneme
III. Enternasyonal’de Siyah Sorunu Üzerine
Yeni Komünist Hareket Bu Yeni Çağın İçinde Şekilleniyor
Çeviri: İspanyol Gribi Salgınında Sınıf Savaşı
Paris Komünü: Çığır Açan Tarihsel Girişkenlik ve İlk İktidar Deneyimi
Ermenistan Üzerine Josef Stalin
Türkiye Sol Hareketinin Soykırımlara Bakışı
Bulgaristan: Faşizme Karşı Mücadele Ve Birleşik Cephe / Berçem Öter
“Buraya Elimde Toz Beziyle Gebermeye Gelmedim!”
Afrika Ulusal Kongresi Ve Güney Afrika’nın Özgürleşme Mücadelesi
“Devrimin Silahlı Bekçileri” Halkın Fedaileri

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi