Tarih

İç Savaş Düzleminin Proleter Öznesi: Kızıl Tugaylar
Yenilgiden Zafere
KPD’nin Faşizme Karşı Askeri Politikası
1921 Anayasası – Özyönetim, Özerklik - Kürtler Ve Emekçi Sol
20. Yılında Gazi Ayaklanmasının Aynasından Hazırlık, Tarz Ve Atılım Üzerine Bir Hafıza Çalışması
Erdoğan Aydın’ın Son Kitabı Ve Tarihe Sınıfsız Bakış Üzerine
Bolşevik “Kürt Çoban” Ereb Şemo’nun İzinden
1919 Macaristan Devriminde Konseyler Deneyimi
Ağrı Direnişinin Tarihimizdeki Yeri
Ekim Devrimi’ne Giden Yolda Sovyetler
Emekçinin Tarihinden: DGM Direnişi
Türkiye’de İslamcılık Ve Dindarlığın Gelişiminde AKP’nin Tarihi Yeri
Bir 12 Eylül Panoraması
Kuruluşunun 143. Yılında 1. Enternasyonali Selamlıyoruz
Kosova: Unutulmuş Bir Halkın Dramı
75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet?
Tarih Bilinci: Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası’nın TBMM Hükümeti’ne Sunduğu Bildiri
Tarih Bilinci: Türk Komünistlerin Ölümü / Mihail Pavloviç (1921)
Ekim Devriminden 19. Parti Kongresi'ne Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin İnşa Sorunları V
80. Yılında Ekim Devrimi
Ekim Devriminden 19. Parti Kongresi'ne SB'de Sosyalizmin İnşa Sorunları IV: Sosyalizmde Devlet ve Hukuk
Sovyetler Birliği’nde Kapitalizmin Restorasyonu Üzerine Bazı Düşünceler
Vladimir İlyiç Lenin (II)
Ekim Devriminden 19. Parti Kongresi'ne SB'de Sosyalizmin İnşa Sorunları III
Mustafa Suphi
Alman İşçi Sınıfı Geleneğinin Bir Parçası Ve Devamı: Baba Wilhelm Ve Oğul Karl Liebknecht
Rosa Luxemburg’un Anısına
Vladimir İlyiç Lenin (I)
Ekim Devrimi’nden 19. Parti Kongresi’ne SB’de Sosyalizmin İnşa Sorunları II - Sosyalist Sanayileşme: Sanayileşmenin Sovyetik Metodu
Ekim Devrimi'nden XIX. Parti Kongresi'ne SB'de Sosyalizmin İnşa Sorunları - I

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi