Tarih

Kemalizm Emekçi Sınıflara Düşmandır
Alternatif Tarih Okumaları X - Babailer Ve Anadolu'da İsyan Ateşi
1971 Devrimci kopuşunda Kemalizm ve Ulusal Sorun
100. Yıldönümünde 1908 Devrimi
Dostluk Mu, Düşmanlık Mı? Milli Mücadele Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri
Kemalizm Ve Komünizm
'Köklerinin Kazınması Farz' Olanlar: Kemalizm, Gayrimüslimler Ve Kürtler
Alternatif Tarih Okumaları IX - Bizans-Anadolu Halk Hareketleri: Pavlikanlar-Tondraklar-Bogomiller
Alternatif Tarih Okumaları VIII - Bizans-Anadolu: Dinler-Halklar-İsyanlar
Türk Ulusal Kurtuluş Hareketi Ve Kemalizmin İki Yönü
Benediktov’un Dilinden ‘Stalin Ve Hruşçov Hakkında’
Ekim Devrimi Ve Devrim-cilik
Alternatif Tarih Okumaları VII - Çerkez Ethem Ve Devrimci Köylü Müfrezeleri
Ezilenlerin Kılıcı; Ebu Müslim Horasani
Çanakkale: Hangi Vatan, Kimin İçin Savaş?
Alternatif Tarih Okumaları V - Mazdak Ayaklanması: Eşitlikçi-Ortakçı Bir Toplum Özlemi
Alternatif Tarih Okumalan IV - Babek İsyanı
Alternatif Tarih Okumaları III - Hasan Sabbah Ve Fedai Hareketi
Alternatif Tarih Okumaları II - İslam Komüncüleri: Karmatiler
Alternatif Tarih Okumaları
ABD’de Din, Bilim, Evrim
Uluslararası Alanda ‘Sürek Avı’ Ve Sonuçları
İslam’a Kalvinizm Aşısı
Anadolu Halk Gerçekliğinin Bir Öğesi: Efeler Ve Zeybekler
Ekim Devrimi İnsanlığın Geleceğidir
Milli Arap Hareketi
Juan Martin Luna: Bir Komünist Önderin Yaşamı
Tarihsel Mücadele Sürecinde Çerkezler
Mario Roberto Santucho*
PRT’nin Tarihi

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi