Kürdistan

Cumhuriyet ve Kürtler
Irkçı Siyonist Sömürgecilik ve Filistin Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Karşısında Tutum
Seçimler Kürtler ve Kuzey Kürdistan
1945-46  Rojhilat Devrimi, Güney Azerbaycan ve Rojhilat’ın İşgali
Ulusalcılık Ayaklama Karşıtlığı Üretiyor
İran Ayaklanmasından Özgürlüğe Gençliğin Rolü
Rojhilat Ayaklanması ve Kürt Ulusal Bilincinin Parçalı Karakteri
Devrim ve Ayaklanmalar Tarihiyle İran
İran’da Devrim ve Devrimci Önderlik
Devrim Bedel İstiyor Dediğimiz Ne? Başkasından Beklemek mi?
Tarihin Işığında İran’da Kadın Ayaklanması
TKP'nin Sosyal Şoven Gericiliği
TKP/ML’nin Sosyo-Ekonomik Yapı Analizi Üzerine
20. Yüzyıl Kürt Aydınlanmasının Bazı Kaynakları
Röportaj: Kürdistan'ın Her Parçasını Savunmak Varlık Koşulumuzun Doğal Eylemidir
İşgale Karşı Duyarsızlık: Oportünizm ve Sosyal Şovenizmin Dik Alası
Türkiye Kapitalizminde Savaş Sanayisinin Gelişimi
Zap, Metîna, Avaşîn: Sömürgeci İşgal Saldırısı, Direniş ve Emperyalizm
Son Dönemde ABD-AB-Türkiye İlişkileri
Ulusal Birlik Rojava ve Kürdistan’ın Geleceği
Faşist İşgalciliği Seyretmek: Sosyal Şovenizmin Bir Türevi
Seçmeli Değil Anadilinde Eğitim
Sovyetler Birliği'nin Kürt Politikası I
Enternasyonalizm Biçimi Tarihsel Döneme Göre Değişir
Efrîn Direnişinde Yeni Aşama
Sovyetler Birliği’nin Kürt Politikası II
Efrîn’de Devrimci Halk Savaşı
KP’nin İşgale Ve Savaşa “Boyun Eğme”sinin Teorisi
Bağımsızlık Referandumu
Perinçek’in Erdoğan Kuyrukçusu Stratejisi

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi