Ermenistan Üzerine Josef Stalin

Türk Ermenistan'ı Üzerine1

“Türk Ermenistan’ı” denilen yer, herhalde Rusya’nın “savaş hukukuna göre” işgal ettiği tek ülkedir. O “cennet köşesi” ki, Batı’nın şiddetli diplomatik ihtiraslarına ve Doğu’nun kanlı yönetim egzersizlerine uzun yıllar konu olmuştur (ve hala olmaktadır). Bir yanda Ermeni pogromları ve katliamları, diğer yanda yeni bir katliama kılıf olarak tüm ülkelerin diplomatlarının ikiyüzlü “ricaları”, fakat sonuç: baştan sona kana bulanmış, aldatılmış ve köleleştirilmiş bir Ermenistan –“uygar” güçlerin diplomasi “sanat”ının bu “alışılmış” resimlerini kim bilmez?

Yurtlarının kahraman savunucusu olan, fakat hiç de uzak görüşlü politikacılar olmadıkları için emperyalist diplomasi haydutlarına tekrar tekrar aldanan Ermenistan’ın evlatları, şimdi artık eski diplomatik kombinezonların, Ermenistan’ı kurtuluşa götüren yol olmadığını görmek zorundalar. Ezilen halkları kurtuluşa götüren yolun, Ekim’de Rusya’da başlamış olan işçi devriminden geçtiği açıktır. Rusya halklarının kaderinin, özellikle Ermeni halkının kaderinin, Ekim Devrimi’nin kaderiyle sıkı sıkıya bağlı olduğu şimdi herkes için açıktır. Ekim Devrimi, ulusal baskının zincirlerini parçaladı. Halkları ellerinden ve ayaklarından bağlayan Çar’ın gizli anlaşmalarını yırttı. O ve yalnızca o, Rusya halklarının kurtuluşu eserini sonuna kadar götürebilecektir.

Bu düşüncelerden hareket eden Halk Komiserleri Konseyi, “Türk Ermenistan’ı”nın kendi kaderini özgürce tayini üzerine özel bir kararname çıkarmayı kararlaştırdı. Bu, özellikle şimdi Alman ve Türk iktidar sahiplerinin, emperyalist karakterlerine uygun olarak, işgal edilmiş bölgeleri zorla egemenlikleri altında tutma isteklerini gözlemedikleri bir anda zorunludur. Rusya halkları, fetih çabalarının Rus devrimine ve onun hükümetine yabancı olduğunu bilsinler. Herkes bilsin ki, Halk Komiserleri Konseyi, emperyalist ulusal baskı politikasına karşı, ezilen halkların tam kurtuluşunu koyar.

(1) Halk Komiseri J. Stalin, Pravda, No: 227, 3 Aralık 1917

Yaşasın Sovyet Ermenistanı!2

Eziyet ve çok çile çekmiş, Antant ve Taşnaklar tarafından açlığa ve yıkıma terk edilmiş ve kitle halinde kaçmaya mahkûm edilmiş, tüm “dost”ları tarafından aldatılmış olan Ermenistan, bugün kurtuluşu kendisini Sovyet ülkesi ilan etmekte bulmuştur.

Ne Ermeni çıkarlarının “ezeli koruyucusu” İngiltere’nin sahte teminatları, ne Wilson’un kötü ünlü on dört maddesi (113), ne de Milletler Cemiyeti’nin Ermenistan’ın yönetimi için kendi mandası üzerine çığırtkan vaatleri, Ermenistan’ı katliamlardan ve fiziksel imhadan kurtaramadı (ve kurtaramazdı da!). Yalnızca Sovyet iktidarı düşüncesi, Ermenistan’a barışı ve ulusal yenilenme olanağı vermiştir.

İşte Ermenistan’ın Sovyetleşmesine yol açmış olan bazı olgular. Antant ajanı Taşnakların zararlı politikası, ülkeyi anarşi ve sefalete sürüklemiştir. Taşnakların Türkiye ile karşı başlattığı savaş, Ermenistan’ın içinde bulunduğu zor durumu son haddine vardırmıştır. Ermenistan’ın açlık ve haksızlıklardan ıstırap çeken kuzey bölgeleri, Kasyan yoldaşın önderliğinde Kasım sonlarında ayaklandılar ve Ermenistan’ın Devrimci Askeri Komitesi Başkanı’ından, Sovyet Ermenistanı’nın doğduğunu ve Devrimci Komite’nin Deliyan kentini ele geçirdiğini bildiren bir selamlama telgrafı geldi. 1 Aralık’ta Sovyet Azerbaycan, gönüllü olarak tartışmalı bölgelerden feragat ettiğini ve Sangesur’un, Nahiçevan’ın ve Dağlık Karabağ’ın Sovyet Ermenistan’a devrini açıkladı. 1 Aralık’ta Devrimci Komite, Türk kumandanlığı tarafından selamlandı. 2 Aralık’ta Orkonikidze yoldaşın Erivan’dan, Taşnak Hükümeti’nin kovulduğunu ve Ermenistan birliklerinin Devrimci Komite’nin emri altına girdiklerini bildiren bir haberi geldi.

Bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan, Ermenistan Sovyet iktidarının elindedir.

Ermenistan ile çevredeki Müslümanlar arasındaki yüzyıllara dayanan düşmanlık, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan emekçileri arasında kardeşçe dayanışma inşa edilerek bir çırpıda yok edilmiştir.

Eski emperyalist diplomasi kurtlarının boş yere kafa patlattığı sözüm ona Ermeni “sorunu” yalnızca Sovyet iktidarının çözebilecek durumda olduğunu, konuyla ilgili olan herkes bilmelidir.

Yaşasın Sovyet Ermenistanı!

(2) Halk Komiseri J. Stalin, Pravda, No: 273, 4 Aralık 1920


*Bu makaleler Stalin’in “Eserler 4. Cilt”inden alınmıştır.

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi