İşçi Sınıfı

Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri
Türkiye İmalat Sanayiinde İşçilerin Ücretleri Ve Kapitalistlerin Karları (1950-1991)
Toplumsal Ve Siyasi Bir Güç Olarak İşsizler
1997’de Siyasal Gelişmeler Ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü
İşçi Sınıfı Hareketine Öncü Politik Müdahalenin Bazı Sorunları
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Sınıflar Ve Devrimin Diyalektiği
İSŞP’nin Geliştirilmesi Perspektifleri
İstisnalar Kaideyi Kurar! Gündelik Kapitalist Zor, İstisnanın Kurgulanışı Ve Hegemonik Siyaset
Marmaray Direnişi Ve Sendikal Tutum
‘89 Bahar Eylemleri: Taban Örgütlerinin Yarattığı Direniş
TEKEL Direnişi Ve İşçi Hareketin Yönü
21. Yüzyılın Girişinde Özne Sorunu: Proletaryanın Öne Çıkışının Koşulları
İşçi Sınıfı Hareketi Ve Ezilenler
Tarih Bilinci: Kardemir A.Ş.’den İsdemir’e
İşçi Sınıfının “Örgütlenme Merkezleri” Olarak Sendikalar
Tarih Bilinci: Uluslararası Sendikal Örgütlerin Gelişimi
Parti İnşası Ve Çalışmasının Aracı Olarak İşyeri Hücreleri
29. Yılında 15-16 Haziran Direnişi Öğretmeye Devam Ediyor
İşçi Sınıfının Yoksullaşması Teorisi
Kentin Lanetlileri
Sermayenin Egemenliği Altında Fabrika İşgalleri Ve İşçi Yönetimi
Sermayenin Kanlı Birikimi: İş Cinayetlerinin Ekonomi Politiği
Tersane Patronları Cephesinde Bir Yarık Açtık / Limter-İş Yöneticileriyle Röportaj
Tuzla'da Havza Grevinin Yol Açan Gücü
Söz İşçinin
Yetkin Mühendislik, Ücretli Kölelik
İşçiler Arasında Çalışma, Sendikal Mücadele, Politika Ve Devrim
Sömürgeleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm-II: Emekçi Sınıfların Durumu
Türkiye'deki Tek Kadın Sendika Başkanı Ayşe Yumli: Kadın İşçi, Zincirlerini Mücadele İçinde Kıracak
Ezilenler Ve İktidara Yürüyen Marksizm

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi