Sayı 32 / Mayıs-Haziran 2018

20 Ocak’ta sömürgeci Türk devletinin işgalci saldırısına karşı başlatılan Efrîn direnişi 58 gün sürdü. 58. günde sömürgeci Türk devlet güçleri ve onların işbirlikçisi çeteler Efrîn kent merkezine girdi. Direniş güçleri Efrîn halkıyla birlikte kenti terk etti. Rusya’nın Efrîn hava sahasını açarak açık destek verdiği, diğer emperyalistlerin sessiz kalarak onayladığı faşist Türk devletinin işgalci saldırısına karşı yalnız kalan direnişçiler, bütün olumsuz koşullara rağmen 58 gün boyunca sömürgecilere ve işbirlikçi çetelere kök söktürdü.

İKK (İşçi Köylü Kurtuluşu) dergisi, TKP-ML HBDH’den çekildikten sonra, bu tavrın doğruluğu konusunda tabanını eğitmek amacıyla ideolojik mücadele yazıları yazdı.

Öte yandan HBDH’den çekilmenin başlıca gerekçesi yapılan temel bir görüş üzerinden marksist leninist komünistleri -isim vermeden- enternasyonalizm konusunda acil eleştiriye tabi tuttu. İKK’nın bu acil eleştirisindeki amaç, esasen Kürt ulusal özgürlük hareketiyle az çok uzun süreli ve yakın bir ittifaka girmemek, bu amaçla donanım sağlayacak tezler işlemek.

Toplumsal cinsiyetin ne cumhuriyet tarihiyle ne de AKP iktidarıyla sınırlandırılamayacak çelişkisini, mevcut iktidarın kendini toplumun dinselleştirilmesi ekseninde örgütlemesi üzerinden tartışmak, kadın özgürlük mücadelesinin temel gündemi olmaya devam ediyor. AKP'nin toplumu politik islamcı temelde dönüştürmede kullandığı argümanlar, kadınların cinsel özgürlük mücadelesinin potansiyelini açığa çıkardığı gibi, politik özneleri de propaganda ve ajitasyonu güncelleme, ittifak politikalarını gözden geçirme ve açığa çıkan potansiyeli etkinleştirme sorumluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Dünya tekellerinin vahşi kar hırsının temsilcisi, ABD'nin yeni CEO'su, “askeri-sınai kompleks”in siyasi temsilcisi olarak Donald Trump, başkanlık görevinde bir yılı doldurdu. Donald Trump'ın başkanlığı, 2008'de patlak veren ve günümüze kadar inişli-çıkışlı durgunluk biçiminde devam eden bunalım şartlarında Amerikan emperyalizminin yitirdiği kimi üstünlükleri yeniden kurmak, küresel Amerikan hegemonyasını tehdit eden güçleri bastırmak isteyen tekellerin formülüydü. Şaka değil, delilik veya anomali değil, emperyalist bunalımın keskinleşmesinin açık bir ifadesiydi.

21 Mayıs 1864 tarihi, ağırlığını Çerkeslerin oluşturduğu direnişçi Kafkas halkları açısından, Rusya ile uzun on yıllara yayılan irili ufaklı savaşların direnişçiler aleyhine son bulduğu ve sayısı bir milyona varan Kafkasyalının Osmanlı’ya tehcir edildiği günü anlatır. Ermeniler için 24 Nisan 1915, Kürtler için Şeyh Said ve mücadele arkadaşlarının idam edildiği 29 Haziran 1925 hangi anlamı taşıyorsa, Çerkesler açısından 21 Mayıs 1864 o manadadır. Kafkas halklarının varlığına yönelen ve her dört Kafkasyalıdan birinin yolda ölümüyle trajediye dönüşen bu kanlı tehcir, hedefleri ve uygulanışıyla bir soykırım niteliğindedir. Kafkas halklarının onur ve özgürlük savaşları yenilgiyle sonuçlanmasına karşın, Rus imparatorluğuna boyun eğmemeleri varoluşlarına dönük tehcir ve imha katılığını daha bir sertleştirmiştir. Köyler yakılmış, kadınlara tecavüz edilmiş, yaşlı ve çocuk demeden Kafkas halkı katledilmiştir. İşgalci Yermolof'un şu sözü tipiktir: “Kafkasyalı bir dağlı çocuğun öldürülmesi yüz Rus askerinin sağ kalması demektir.

Partimizin gelişim yönüne dair yürüttüğümüz tartışmaların düğümlendiği temel noktayı şöyle tarif edebiliriz: Bugün partimizin gelişimi için kavranması gereken temel halkalardan biri, faşizme karşı direniş hattında tam bir kararlılıkla yürürken, politik-örgütsel sürekliliği güvencelemek için her alanda örgütsel önderlik ve örgütçülük düzeyimizi yükseltmektir.

İlkeli İlişkilenme Çabasından Karşısında Yer Almaya (1919-1944)

 Ekim devrimi yeni gerçekleşmiş, SB (Sovyetler Birliği) ilk yıllarını yaşamaktadır. Emperyalistlerin kışkırtıp destek verdiği, karşıdevrimci çetelerin dayattığı iç savaşı bastırmakla meşguldür. İktisadi çöküntü ve açlıkla da baş etmeye çalışmaktadır. Bolşeviklerin devlet yönetme deneyimi sınırlıdır.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi