Sayı 38 / Temmuz-Ağustos 2019

Kapitalizmle Ataerkinin Çelişkili Birliği

Kapitalist düzen ataerkildir. Bu durum, kapitalistlerin niyetinden değil, kapitalizmin doğasından ileri gelir. Başka bir deyişle, ataerkil düzeni koruyup korumamak, kapitalistler için bir tercih değildir. Sınıfsal sömürü ile cinsel sömürü aynı maddi temel üzerinde, özel mülkiyet zemininde var olur ve özel mülkiyetin varlığı karşısında her ikisinin kaderi ortaktır. Ancak bu iki sömürü biçimi birbiriyle sonsuz bir uyum içerisinde değildir.

Doğurganlık Denetimi Ve Kadın Cinselliğinin Sömürüsü

Özel mülkiyetin ve sınıflı, cinsiyetçi toplumların ortaya çıkışıyla birlikte, kadın doğurganlığı ve buna bağlı olarak kadın cinselliği denetim altına alınır. Erkeğin çokeşlilikte serbest olduğu, kadınınsa tek eşliliğe mahkum olduğu tek eşli aile ortaya çıkar. Ve buna zorunlu olarak eşlik eden fuhuş kurumu meydana gelir. Doğurganlığın, maddi mallar üretiminin hakimiyeti altına girişi ve ona tabi oluşu üzerinde yükselen kadın cinselliği üzerindeki baskı ve sömürü, günümüzde başlıca birkaç biçimde kendini gösterir.

Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı halk isyanından Şule Çet cinayetindeki erkek egemen yargıya karşı mücadeleye, yerel seçimlerde kadın adaylar gösterilmesiyle Kürdistan'daki belediyelerin yine eş başkanlar tarafından kazanılmasından 8 Mart'taki kitlesel sokağa çıkma kararlılığına, Leyla Güven'in önderliğinde tecride karşı yürütülen açlık grevlerinden Flormar direnişine ve günlük erkek şiddetine karşı duruşlara dek kadın özgürlük mücadelesi, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da birçok siyasi gündem etrafında büyüyor, toplumsal mücadelenin temel bir dinamiği olarak öne çıkıyor. Kadın kitleleri gittikçe çözümün kendi birleşmiş ellerinde olduğunun farkına varıyor, dosta ve düşmana bunu her gün daha net gösteriyorlar.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi