Kendi Yolunu Açmak

“Tarihin tekerleği hep ileriye ve iyiye doğru döner.”

Karl Marks

Her gün daha fazla kirlenen kapitalist-emperyalist sistemin ortadan kaldırılması ve yeni bir düzenin kurulması için dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların giriştiği mücadelenin en ön saflarında yer alan gençlik de, geleceği için kendini ortaya koyuyor. Devrim arayışının yanıtlanması için sosyalist gençler de fikir oluşturuyor. Mücadelenin görevlerinin yerine getirilmesi için kendi gerçekliğine müdahale eden SGDF, yakın zamanda bir kış kampı gerçekleştirerek kapsamlı analizler yaptı, perspektifler belirledi, kararlar aldı.

Biriken bölge devrimi olanaklarının değerlendirildiği kış kampı, 21. yüzyıl koşullarında nasıl bir devrimci kadro ile yürüyeceğiz sorusuna cevap arayarak başladı.

Kendisini devrimin ihtiyaçlarına göre şekillendiren, tarihsel bilgiyi günün politik ortamına göre işleyen gençlik kadrolarının yetişme süreçleri genç yapıcılar tarafından ele alınarak, öncü olmanın ön koşulları belirlendi. Ülke devriminin olanaklarından hareketle politika yapan kadrolardan, bölge-dünya devrimi olanaklarına doğru genişleyen görüş açısına ulaşmak gerektiği sonucu, varılan düzeyin en iyi ifadesidir.

Burjuvazinin politik, ideolojik kuşatmasına karşı, işçi sınıfı ve ezilenlerin politikasını yapan, ideolojik hegemonyayı kendi varlığında ve eyleminde biriktirdikleriyle aşan bir gençlik kadrosu yaratma yolundan yürünecektir. Gençlik hareketinin can alıcı sorunlarına çözüm aranırken, toplumsal mücadelelerin bütünü gözetilerek, hareketin stratejisine uygun adımlar atılacak ve politik-örgütsel yenilenmeyle tarihin çağrısına cevap verilecektir. Sosyalist gençler, her bir kadronun kendindeki gücü açığa çıkarması, kadro eğitiminin disipline edilmesi, kesintisiz politik çalışmanın güvence altına alınması için denetimi özel bir tartışma konusu haline getirmiştir. Kendi devrimci ortamlarımızı kurarken bağlı kalmamız gereken esaslarla, 21. yüzyılın mücadele koşullarının gerektirdiği esaslar bir araya getirilerek, siyasi süreçle iç içe geçmiş kadro politikasının, vazgeçilmeden yürünmesi gereken yol olduğunu belirlenmiştir.

Sosyalist gençlerin zamanla kurduğu ilişki eleştiriye konu olmuştur. Devrimci çalışmanın önemli bir cephesinde mücadele eden genç kadroların zamanı değişimin aracı olarak kullanması gerektiği üzerine yürütülen tartışmalar, kendi gerçekliğimizle yüzleşmenin en çarpıcı alanı ve göstergesi olmuştur. Üretken zamanın bugünün ihtiyaçlarını yanıtlamak için zorunlu bir tarza dönüştürülmesi gerekmektedir.

Gençlik kadrolarının işçi sınıfıyla kurduğu bağ olması gerekenden oldukça uzaktır. Teoride ulaşılan sonuç hayatın içerisinde karşılığını bulamayınca duygu birliği de oluş- mamaktadır. İşçi sınıfının yaşamını anlamak bakımından işe girip çalışmak, üretim sürecinin koşullarını deneylemek anlamlı bir eylem olacaktır.

Marksizm’in rehberliğinde mücadele ettiğimizi söylememize rağmen, teoriyle arasında mesafeler olan gençlik, asgari formasyonunu sağlamak için bilinçli ve iradi çalışmalar örgütlemeye başlayacaktır. Bunun yanı sıra politikanın sorunlarıyla kurulan ilişkide ulaşılan düzey teorinin sorunlarıyla kurulan ilişkide de kazanılmalıdır.

SGDF, kadro politikasının kurumsallaşması için kitap serileri çıkararak üyelerini belirlediği asgari standartlar üzerinden yetiştirecektir.

Devrimci çalışmanın sürekliliğinin sağlanması için gençlik kadrolarının kendisini nasıl konumlandırdığı oldukça önemlidir. Yönetmenin devrimci tarzda inşa edilmesi ve alışılagelmiş yönetici-yönetilen algısının yıkılması gerektiği aşikârdır. Kendi varlığının gücünü anlayamayan, kendi kararlarının arkasında duramayan kadroların anlamlı politik süreçlere imza atması da zordur. Yöneticisine bağımlı olarak karar alan kadro gerçekliğinden, kendi gelişim sürecini örgütleyen kolektif-etkin birey tarzının geliştiği kadro düzeyine ulaşmamız gerekmektedir. Yöneticilerin de kendisine bağımlı kadrolar yetiştirmesi çokça görülen bir eksikliktir. Dert çözen değil, bireylerin kendi yöntemlerini inşa etmesine yardımcı olması gereken yöneticiler bugünkü gerçekliğine müdahale ederek değişimi sağlamalıdır.

Yayın politikasında değişikliklere gidilmiştir. Özgür Gençlik dergisi içerik ve tasarımıyla yeniden ele alınmış, gençlik kitlelerinin ihtiyaçlarına göre değiştirilmiştir. İnternetin yayın politikalarını tümden etkilediği günümüzde en geniş kesimlere propaganda yapması gereken komünistler her olanağı değerlendirmelidir. Sosyalist gençler de politikalarının en geniş gençlik kesimlerine ulaşması için internet sitelerini yeniden kurmaya girişecektir. Sosyal ağların toplumsal mücadelelerdeki yeri de gözetilerek kapsayıcı ağlar kurulacaktır.

Yeni dönem politikası oluşturulurken dünya ve coğrafyamız üzerine yapılan analizler oldukça önemlidir. Biliyoruz ki, ancak, toplumsal mücadelenin nereye doğru aktığını öngörerek oluşturulan politikalar başarı kazanabilirler. Dünya üzerinde gelişen tüm hareketlerin değerlendirildiği özellikle Arap baharının etkilerinin bugünkü devrimci olanaklarının tartışıldığı kış kampında yeni dönem politikası oluşturulmuştur.

TMY ve ÖYM’ler üzerinden ezilenlerin tüm mücadeleci kesimlerine saldıran AKP hükümetine karşı güçlü bir mücadele yürütmek gerekmektedir. Politik özgürlük ve demokratik haklar mücadelesinin en önünde yer alması gereken komünistler bu gündemle doğru ilişki kurmalıdır. En geniş toplumsal dinamikleri harekete geçirecek tarzda öncü bir çıkışa ihtiyaç her zamankinden fazla hissedilmektedir. SGDF, bu hesaplaşma alanını tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için verilen mücadele planında somutlamıştır. Tüm gençlik dinamiklerini harekete geçirecek tarzda siyaseti örgütlemek ve iktidarın saldırılarına karşı gençliğin hesap sorma bilincini dosta düşmana gösterecek hareket planını oluşturmak gerekmektedir. Mayıs sürecine kadar uzayacak bu mücadele, TMY ve ÖYM’lere karşı geliştirilen karşı koyuşun en temel ve en diri halkası olacaktır şüphesiz.

Roboski katliamı ile Kürt halkımıza karşı imha kartını kullanan AKP’ye karşı verilecek mücadelenin batıda da örgütlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de yaşayan, devletin şoven politikalarının etkisi altında olan emekçi halka devletin yürüttüğü kirli savaş gerçekliğini göstermek önemli bir devrimci görevdir. Türk halkımızın savaşa dur demesi için ortaya çıkan olanakları etkin bir tarzda kullanmalıyız. SGDF, 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler gününü bu görüş açısından örgütleyecektir. Kürt gençlerini savaşın gerçek yüzünü anlatması için İstanbul’a davet edecek, oğulları kışlada şüpheli şekilde hayatını kaybeden aileleri ve Roboski’de evlatları öldürülen aileleri bir araya getirerek ortak mücadele tartışılacaktır. Devletin yürüttüğü kirli savaşa karşı duruşun en tutarlı mücadelelerinden biri olan vicdani ret bu sene büyük bir vicdan hareketine dönüştürülecektir.

Yeni dönemin gündemleri arasında, füze kalkanına karşı verilecek antiemperyalist mücadele, Van halkıyla dayanışma, genç kadınların kendi politikalarını inşa etmesi gibi birçok başlık da bulunmaktadır.

Hiç şüphe yok ki önümüzdeki mücadele dönemi sosyalist gençlerin kendilerinden bahsettirdikleri mücadele anlarına sahne olacaktır. Kış kampında ulaşılan düzeyin hayatın eyleminde kendini bulmasından başka bir seçenek yoktur. Kendi yolumuzu açmak için durmaksızın mücadeleye girişiyoruz. Önümüzü kapayan tüm algı hatalarına, örgütsüzlüğe, dar düşünce tarzına ve yetinmeci yaklaşımlara karşı direngen bir mücadele verilecektir. 21. Yüzyılın devrimci kadrolarının yetiştirildiği okullar olarak SGD’ler, mücadelede tuttuğu yeri her gün belirginleştirecektir.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi