ÇEVİRİ | Ne Oldu ve Ne Eksikti: 21 Mayıs'taki Parlamento Seçimleri

21 Mayıs seçim sonuçları ve yarattığı sürpriz, birden fazla mesajı öne çıkarıyor. Partiler, bazıları kurtarabildiklerini kurtarmak, bazıları da kazanımlarını güvence altına almak için, 25 Haziran'da yapılacak ikinci seçim "savaşına" kendilerini fazla düşünmeden atıyorlar. Ancak gerçekler, derin ve anlamlı sonuçlara ulaşılması için itekliyor. Takip eden satırlarda bazı ilk düşünce ve değerlendirmeleri ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte, ilerledikçe başka hususları da dikkate almanın, başka bir dizi sonuç daha çıkarmanın ve aynı zamanda yaratılan yeni siyasi durum zemininde bir duruş belirlemenin gerekli olacağını da bir gerçek olarak olarak ele alıyoruz.

Katılım: 60,9% (2019: 57,8%) | Boş ve geçersiz oylar: 2,6% (2019: 2,1%)

Parti

Mayıs 2023

Temmuz 2019

Yeni Demokrasi (ND) (merkez sağ, hükümet)

40,8%

39,8%

SYRIZA (merkez sol, muhalefet)

20,1%

31,5%

PASOK (merkez sol, muhalefet)

11,5%

8,1%

KKE (Yunanistan Komünist Partisi)

7,2%

5,3%

Yunan Çözümü (sağcı, muhalefet)

4,4%

3,7%

Zafer (yeni bir parti, muhafazakâr)

2,9%

Özgürlük Yolu (Zoe Konstantopoulou’nun partisi)

2,9%

1,5%

MeRA25 (DiEM25, Yannis Varoufakis’inpartisi)

2,6%

3,4%

Diğer partiler

7,6%

6,7%

Seçimler tanımlanması gereken ve tanımlanabilecek bir mantıkla idare edilerek sonuçlandı

Sonuçlarla birlikte soğukkanlılığın yitirilmesi, Yunan halkına duyulan öfke ve nefretin yanı sıra "Orbanizasyon" ve "Erdoğanizasyon" çığlıkları, sözde ilerici kampın gerçekliği açıklamaktaki yetersizliğini ifade etmektedir. Nea Dimokratia'nın (ND) %40, SYRIZA'nın ise %20 oy alacağı kimse için görünür değildi ve kimse öngörmemişti. Genel tabloyu ve "mavi seçim haritasını" (ND’nin rengi, -ç.n.) tamamen göz ardı ederek yüzdelerini biraz artıranların çılgınca kutlamaları, hatta sözde ilerici kamp içindeki karşılıklı suçlamalar (SYRIZA'ya karşı PASOK, MeRA25'e karşı "yakınlaşma istemeyen" SYRIZA, vb.), esasen hiçbir mesajın alınmadığını, ne olduğu ve neden olduğu konusunda, ND'nin neden ezici bir çoğunlukla kazandığı ve SYRIZA'nın yenildiği ve bu iki olayın neyi yansıttığı konusunda hiçbir sonuca varılmadığını bir kez daha göstermektedir.

Önemli bir soru, seçimlerin arifesinde yaşananların neden görünür olmadığıdır. Her ne kadar seçim sandıkları her zaman bazı sürprizleri saklasa da, bu özel sonuç sıradışıydı ve kimse tarafından tahmin edilmemişti. Sonuç, sistem partileri arasında büyük ve ezici bir korelasyon değişikliğini kaydetmekte, ND'ye hegemonik bir konum vermekte ve SYRIZA'nın daha fazla küçülmesi için koşullar yaratmaktadır. Görünür değildi çünkü toplumsal düzeyde ve toplumsal bilinçte önemli süreçler tespit edilip değerlendirilmemişti. Bazı eğilimler tespit edilmiş olsa bile bunların siyasi önemi ortaya konmamıştı. Siyasi "epizotlar" aracılığıyla gerçekleşen ancak sadece bunlarla yorumlanamayan daha derin süreçlerle karşı karşıyayız. İşte analiz ve tanımlama zorlukları da burada başlıyor.

Siyasi sistemin daha klasik versiyonlarının (ND, PASOK) yeniden kurulması şekillenirken neredeyse 15 yılı bulan döngü daha keskin bir şekilde kapanıyor.

Memorandum karşıtı mücadeleler, SYRIZA'nın başa geçirilmesi, "küreselci solun" hükümet pozisyonunda sınanması ve buna tam entegrasyonu ve ardından ND ve Miçotakis'e karşı önemli bir muhalefetin olmaması döngüsünden bahsediyoruz. Sadece bir mücadele döngüsü kapanmakla kalmadı, aynı zamanda yenilgi ve dağılma özelliklerini de derinleştirdi. Böylece SYRIZA'nın (ve onun adına tüm "sol kültürün" ve solun stereotiplerinin) güvenilmezliği açıkça gösterilmiş oldu. Bu da daha geniş tabakalar için Miçotakis yönetimindeki merkez sağ bir partinin yönetici olarak görünümünü "ehven-i şer" (ya da daha az sahte) olarak yansıttı. Daha geniş kesimler ND'yi, SYRIZA'nın (denenmiş ve test edilmiş) "Değişim", "Her Yerde Adalet", "SYRIZA'nın merkezinde ve Çipras'ın başbakan olduğu ilericilerin işbirliği hükümetleri" vb. sloganlarına kıyasla sözde daha az fırtınalı ve kaotik bir versiyon olarak gördüler.

 

Daha derin bir düzeyde ele alınırsa, toplumda (en azından seçime katılan kesiminde), uzun bir döngünün sonundaki yenilgi koşullarında (birçok solcunun anlamak ya da açıklamak istemediği bir yenilgi), siyasi bir muhafazakârlığın ortaya çıktığı (ki bu sosyal muhafazakârlıktan farklı bir şeydir) değerlendirmesi "mantıklı" görünüyor. Zaman zaman çöküş ve genel erozyon özellikleri kazanan daha uzun bir geri çekilme ve yenilgi döngüsü içindeki siyasi muhafazakarlıktan bahsediyoruz. Siyasi davranış daha pragmatik, sinik, yönetimsel, uyarlanabilir mantık biçimlerine doğru uzanır ve sırtını lafzîliğe, güvenilmezliğe ve ikiyüzlülüğe yaslar. Bu tür davranışlar, katı ideolojik veya siyasi çerçevelerin dışında, tamamen taktiksel tercihlere doğru meyleder. Şimdi ND ile "denenmiş ve test edilmiş yönetimiyle" SYRIZA'nın kaotik ve çelişkili çizgisi arasında seçim yapıyor, oysa iki partinin politikaları temel konularda farklı değil. Ancak tüm bunlar sosyal muhafazakarlığa doğru kaymıyor, çünkü bu gericiliğe, saldırganlığa, ırkçılığa, çeteciliğe doğru daha derin ve ideolojik bir dönüşüm anlamına gelecektir. Miçotakis ve ND, Orban'ın "Yunan versiyonu" değildir: profilleri merkez sağ, küreselleşmeci ve son derece Batı yanlısıdır.

Ancak, tanımladığımız döngünün kapanmasıyla birlikte, burjuva siyasi sisteminin daha klasik biçimlerine geri dönerken, iki partili bir manzara hemen şekillenmiyor. Bu ciddi bir mesele, çünkü Yunanistan'da geleneksel olarak sistemin dengesi, bir sağ/merkez-sağ kutup ve bir merkez sol kutup olmak üzere iki kutupluluk üzerinden sağlanıyor. Bu ikinci kutup şimdiye kadar sistemik denge ve her türlü şokun absorbe edilmesi için gerekliydi. Diktatörlükten sonra ND-PASOK vardı ve PASOK'un çöküşünden ve SYRIZA'nın merkez sola kaymasından sonra denge SYRIZA-ND iki kutupluluğu ile sağlandı. Şimdi, özellikle de 25 Haziran'daki ikinci oylamadan sonra (ki bu oylama birinci partinin lehine bir seçim sistemiyle gerçekleşecek), güçlü bir sağ kutba ve merkez solda çok daha küçük iki oluşuma sahip olacağız. Bu durum, her üç partinin de (ND-SYRIZA-PASOK) tanımlanmış bir uzlaşı çerçevesi içinde hareket etmesine rağmen, birçok düzeyde gelişmelere ve taktiksel hamlelere neden olacaktır.

Bu arka plan karşısında, toplumsal düzeyde ne olduğu konusunda ısrarcı olmamız ve daha derindeki süreçleri incelememiz gerekiyor.

Hakkında çokça konuştuğumuz toplumun ve ülkenin tıkanmasının toplumsal düzeyde vurgulanması gereken sonuçları var. 2010'dan bu yana nelerin denendiği, nelerin başarısız olduğu ve neden başarısız olunduğu konusunda önemli sonuçlar çıkarılmamıştır. Tıkanmayı önlemek için neyin gerekli olduğuna cevap vermek kolay bir iş değil ve bunun için her halükârda bilinç düzeyinde ve siyasi düzeyde mevcut olmayan bazı koşullara ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü toplumsal düzeyde parçalayıcı unsurların, dağınık ve parçalı direnişin, vahşi manipülasyonun yanı sıra ve aynı zamanda siyasi sistem, ana akım medya, STK çevreleri vb. tarafından modern bir bireyciliğin şiddetli bir toplumsal yıkımı ve yansımasının olduğu karmaşık bir durumda, daha derin yeniden düzenlemelerin, daha derin dönüşümlerin (ideolojik, entelektüel, siyasi) gereğinden fazla olduğu aşikârdı. Tüm aktif insanları ve daha az aktif olanları, entelektüelleri, hareketleri ve kayıp tabakaları içeren yeniden şekillenme ve dönüşümlerden bahsediyoruz. Keza olumlu bir rol oynamak isteyen güçlerde de yeniden bir şekillenme. Ve tabii ki kendimiz için de, çünkü biz de bundan muaf değiliz.

Bu yeniden şekillenme ve dönüşümler (öznel faktörün -neredeyse çözülme- düzeyinde olan mevcut bilinç ve oluşumu) ne "kolay" yollarla, hilelerle ve sefil seçim çıkarlarıyla, ne de bireyselleşme, devekuşluğu vb. yollarla başarılabilir. Eksik olanın işaret edilmesi ve vurgulanması gerekirdi. Eksik olanın doldurulması, bahsedilen yeniden şekillenme ve dönüşümler olmadan yapılamaz. Bu durum, esaslı bir değişimi gerçekten önemseyenlerin, çözümlerin neredeyse sıfırdan keşfedilmesi gerektiğini kabul etmelerine yol açmaktadır: "Kolay" ve "hazır" çıkış yolları yoktur. Daha derin ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ne yazık ki ND'nin parlamenter özgüveni ortadan kalkmayacaktır.

Siyasi düzeyde, son iki ayda kaybedilecek çok şey vardı ve sonuç önceden belirlenmiş değildi.

Oyların önemli bir yüzdesi siyasi çizgiler arasında bir karar verdi ve yer değiştirdi. Siyasetin özerkliği teyit edildi. Siyaset, sınıfsal bölünmelerin ve çıkarların ya da yoksullaşma ve öfkenin doğrudan bir yansıması olmadığı gibi ekonominin de doğrudan bir yansıması değildir. Dolayısıyla, “40-20” sonucu büyük ölçüde bu iki ay boyunca ve hatta son birkaç günde şekillendi (örneğin Katrougkalos’un durumu[1] ve bunun belirli tabakaları nasıl etkilediği). Tempi'deki demiryolu "kazası" suçundan sonra ND dibe vurdu ve kendini serbest düşüşte buldu. Bu gidişatı sadece siyaset durdurabilirdi. Ve siyaset gerçekten de bunu yaptı - ama sadece ND siyaseti değil: tüm siyasi sistem ve medya genel tepkiyle başa çıkmak için seferber oldu ve herkes ("sınıfçı" KKE dahil) "düzgün, sorumlu bir tutum" sergiledi. Kimse "Miçotakis defol!" sorusunu gündeme getirmedi. Kimse "Seçimler hemen yapılsın!" talebinde bulunmadı. Bu, ND'ye hızlı düşüşle başa çıkabilmesi ve neredeyse hiç rahatsız edilmeden bir seçim kampanyası yürütebilmesi için zaman ve nefes alma alanı sağladı.

Sadece bu da değil: SYRIZA'nın güvenilmezliği ve beceriksizliği, özellikle bu iki aylık dönemde ve seçim kampanyası boyunca barizdi: Halkın SYRIZA'nın güvenilmezliğinden bıkmasıyla tam bir tezat oluşturacak şekilde, hiçbir alternatif sunmayan yüzeysel bir anti-Miçotakizm. Çünkü SYRIZA'nın bir önceki dönemi unutulmadı ama buna seçim kampanyasının bitmek bilmeyen "sapmalarını" da eklemeliyiz:

 • Eski bakan Polakis'in küstahlığı,
 • Milletvekili Georgoulis'in cinsel "maceraları",
 • Erdoğan'ın tehditleri karşısında eski bakan Filis'in "milliyetçilik karşıtı" ve "gerçekçi" çizgisi,
 • Eski bakan Tsakalotos'un ekonomiye ilişkin gülünç ve endişe verici "planları",
 • Çipras'ın "ilerici işbirliği hükümeti" ardından diğer "ilerici güçlerin" hoşgörüsüyle azınlık hükümeti, ardından "özel amaçlı hükümet", ardından "sınırlı süreli hükümet" ve benzeri kaotik açıklamaları,
 • Yasadışı Altın Şafak seçmenlerine SYRIZA'yı desteklemeleri çağrısı,
 • Ve son olarak eski bakan Katrougkalos'un serbest meslek sahiplerinden alınan ek vergilerin yeniden ihdas edilmesine ilişkin açıklaması...

Tüm bunlar dikkate alındığında, SYRIZA'nın mutlak düşüşüne yol açan ve ND'yi güçlendiren eğilimlerin ne kadar hızlı geliştiğine şaşırmamalıyız (2019'daki oy oranına kıyasla eksi 11 puan ve eksi 600 bin oy ve ND ile arasında 20 puan fark).

Burada, kimsenin kendilerini temsil etmediği ve herkesin kendileriyle dalga geçtiğini düşündükleri ya da genel olarak siyasi sisteme karşı düşmanca bir tutumları olduğu için bilinçli olarak oy kullanmaya gitmeyen çok sayıda vatandaş olduğunu belirtmeliyiz. Seçime katılım oranı 2019 seçimlerine kıyasla biraz daha yüksek olmuştur. %3'lük baraj nedeniyle meclis dışında kalan tüm oyların sayısı ve yüzdesi yüksek (%16) seyretmiş ve geçersiz oyların sayısı da artmıştır.

Siyasetin özerkleşmesinin bir başka düzeyde de etkisi oldu: İşbirliği hükümetleri beklentisi

İki ay önce bu olasılık çok fazla gündemdeydi. Ve her üç parti de buna uyum sağladı:

 • Miçotakis PASOK ile işbirliği yapma iradesini gösteriyordu (ancak daha sonra dinleme skandalının ortaya çıkması olumsuz koşullar yarattı).
 • SYRIZA sosyal-demokrat bir "doğal müttefik" keşfetti (çekirdeğini birinci partinin oluşturduğu bir SYRIZA-PASOK hükümeti).
 • PASOK da başından beri birinci parti ile işbirliği yapacağını belirtmişti. Ancak hem Miçotakis hem de Çipras, her ikisini de dışarıda bırakacak daha geniş bir koalisyon hükümetine hapsolmaktan kaçınmak istedi, zira böyle bir durumda başbakanlık koltuğu başka bir şahsiyet tarafından işgal edilecekti.

Bu süreçte PASOK, ND'den uzaklaşarak "ilk Pazar günü Miçotakis ve Çipras'sız bir hükümet" (yani ikinci bir seçime başvurmaya gerek kalmaması sonucu) çağrısında bulundu. Seçim günü yaklaşırken Çipras kaotik kampanyasını en uç noktaya taşıdı ve hoşgörü hükümetlerinden, hatta özel amaçlı hükümetlerden bahsetti. Bu noktada Miçotakis, tüm gerçekleri göz önünde bulundurarak, ND'nin parlamentoda kendi kendine yetmesi gerektiği konusunu kararlı bir şekilde gündeme getirdi (ki bu iki ay önce gerçekçi görünmüyordu). Aşırı sağcı oluşumları kararlı bir şekilde karşısına alarak hasarı sınırlandırdı ve toplumun "macera" istemeyen kesimine hitap etti.

Miçotakis hükümetinin çeşitli ödenekleri ve "istisnai yardım ödemeleri", geniş katmanların (başka alternatif olmadığı için bol miktarda sinizmle birlikte) titizlikle işlenmiş uyum yeteneği ve SYRIZA'nın yüzeysel Miçotakizm karşıtlığının kendinden menkul hedefleri (Varoufakis'in iyi bilinen bariz hatalara neden olan öngörülemezlikleriyle birlikte) ND'nin en yüksek şekilde toparlanmasına yardımcı oldu ve birinci ve ikinci parti arasında beklenmedik  yüzde 20'lik bir farka yol açtı. Başka bir deyişle, Miçotakis siyasi kartlarını daha iyi oynadı, konumunu güçlendirdi ve "derin sistem" için ana yönetim kanalı olmayı sürdürecek. Siyasi düzeyde gerekli arabuluculuk görevini -en azından bir süre için- üstlenecektir. Derin sistem tüm olasılıklara karşı hazırlıklıydı ve tüm bu gelişmeler sırasında herhangi bir tehdit hissetmedi. Örneğin, ABD tarafı "katı tarafsızlık" uyguladı, Avrupa faktörü PASOK'un Androulakis'ini olabildiğince zorladı ve Stournaras (Yunanistan Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası'nın "yüksek temsilcisi") "seçimin sonucu ne olursa olsun hiç endişeli olmadığını" açıkça ilan ediyordu...

Ancak son iki ayda yaşananlar, son yıllarda zaten oluşmuş olan bağlamı bir kenara bırakırsak, ne olduğunu anlamak için yeterli değildir.

Başka bir deyişle, SYRIZA'nın bugünkü çöküşüne yol açan sadece bazı başarısızlıkları ya da kendinden menkul hedefleri değildir. Ya da, aksi takdirde, önceden nasıl çalışıyorlarsa öyle çalıştılar, çünkü son yıllarda şekillenen manzara böyleydi. Siyasi sistem 2015 referandumundan sonra çöküşün eşiğine gelmişti. PASOK ("HAYIR" oylamasından sonra) zaten ezilmişti, üçüncü memorandum lehine oy kullanan tüm partilerin güvenilirliği (ve ana akım medyanın güvenilirliği) paramparça olmuştu. SYRIZA'nın (uluslararası bir siyasi terim haline gelen) üçüncü memorandum "kolotumba"sı[2]siyasi sistemin yeniden dirilişine ve yeni bir sistemik iki kutupluluğa yol açtı. Bu durum Eylül 2015'teki normalleşme seçimleriyle de teyit edildi. Ardından, SYRIZA hükümeti aracılığıyla, Miçotakis'in ND'si olanlardan - özellikle Prespes Anlaşması’nın[3] imzalanmasından, Mati'deki trajediden[4] ve SYRIZA'nın halka karşı gösterdiği kibirden - yararlanarak "yeniden dirildi". Bunlar 2019'da Miçotakis'in zaferine yol açtı.

ND hükümetini çok önemli iki olay izledi: Biri Covid salgını ve bunun "acil durum" rejimi ile yönetilmesi, diğeri de Batı'da yeni bir Soğuk Savaş iklimi yoluyla özel bir rejimi şekillendiren Ukrayna'daki savaştı. Bu iki olayda da Yunanistan'daki tüm siyasi sistemin büyük bir sinerjisi ve fikir birliği vardı. Özellikle SYRIZA pandemi konusunda farklı bir şey söylemedi (aslında aşırı ayrımcılık ve baskı önlemlerinin en açık sözlü SYRIZA’lı destekçilerinden bazıları oy pusulalarında yer alıyordu), savaş konusunda ise çekincesiz bir şekilde açıkça NATO yanlısı bir duruş sergiledi. Prespes Anlaşması döneminden bu yana SYRIZA hükümeti tüm bölgedeki en ABD yanlısı hükümetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Eğer durum anlattığımız şekilde geliştiyse, bu SYRIZA'nın çöküşünün gökten zembille inmesinden dolayı değil, aynı zamanda birçok vatandaşın "daha az sahte" olan partiyi, yani her zamanki gibi herkesin aynı gemide göründüğü sistemin en otantik temsilcisi ND'yi seçmesinden dolayıdır. Son olarak, özellikle pandeminin yönetimi ve ona eşlik eden özel rejimin, hem siyaset alanında hem de kitlesel ölçekte insanların psikolojisi ve davranışlarının daha derin alt katmanlarında yarattığı sonuçlar hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtmeliyiz.

Merkezi siyaset sahnesinde yer alan tüm katılımcılar tarafından kasıtlı olarak asgari görünürlükte tutulan temel hususlar mevcut.

Ülkenin varoluşsal sorunu gizlenmektedir. (Keyiflerine bakıp zenginlik ve tüketimciliklerini sergileyen) asalak, yeni zengin ve geleneksel burjuva ve üst orta sınıf tabakaların başrol oynadığı sahte bir kalkınma görüntüsü verilmiştir. Keza Ege Denizi ve Kıbrıs'ta ulusal imtiyazlar da dahil olmak üzere jeopolitik yeniden dağıtım planları da gizlendi (seçim haritasındaki tek pembe vilayet olan Trakya'daki Rodop’ta[5] da alarm zilleri garip bir şekilde çalıyor).

Bunlar, olası yeni Miçotakis hükümetinin ve tüm siyasi sistemin uğraşmak zorunda kalacağı konulardır. Ancak bu meseleler farklı bir yaklaşım ve zor tercihler gerektiriyor: aynı anda hem ulusal hem de toplumsal bir hareket - çünkü bu iki alan, ulusal ve toplumsal, birbirinden ayrılamaz. Siyasi partilerin kayıtsız kalmaya devam ettiği şey tam da bu talep ve ihtiyaçtır. Seçim öncesi yapılan ana TV tartışmasında, ulusal boyut ve Türk yayılmacılığı tehlikesi konusundaki sessizlik sağır edici boyuttaydı. Gerçekten de Bay Koutsoubas (KKE) ve Bay Varoufakis (MeRA25) böyle bir tehlikeyi küçümseyen baş aktörlerdi. Çipras bu konular hakkında tek kelime etmezken, her şeyi bir Avrupa meselesi olarak gören Androulakis'ten (PASOK) bahsetmiyoruz bile.

İçinde bulunduğumuz ay da "siyasi" bir ay olacak...

...çünkü kendine özgü yeni seçim döneminde çeşitli siyasi planlar sunulacak:

 • ND'nin tam zafer elde etme planları,
 • SYRIZA'nın daha fazla düşüşü önleme planları,
 • PASOK'un SYRIZA ile arasındaki farkı azaltma planları,
 • KKE ve Yunan Çözümü'nün seçim gücünü koruma planları,
 • ve %3 barajına yaklaşan partilerin parlamentoya girme planları.

Rekabet bilindik çerçevede, ancak çeşitli ikilemlerin yoğunluğu ile gelişecektir. Tüm bunlar, herhangi bir önemli sonuç çıkarılmadan ve ülkenin ve toplumun temel sorunlarının ne olduğu maskelenerek gerçekleşecek. Kendine güvenen ND hükümetinin sunduğu "sığınak", gelecek şoklar karşısında güvenli olmadığı gibi herhangi bir umut da sunmuyor.SYRIZA'nın ortaya koyacağı ikilemler sadece kendisini kurtarmakla ilgili, başka bir şey değil; ne yaptığına, ND'nin önünü nasıl açtığına, toplumsal mevcudiyeti nasıl parçaladığına ve aşındırdığına dair temel bir özeleştiri eksikliği var. İlk seçimde meclise giremeyen partilerin ikinci seçimde meclise girmesine izin vermek de ND'nin önünde bir engel değildir. ND'nin ve siyasal sistemin önünü kesmek, ülkenin varoluşsal sorununa eğilmek, Ege'de ve Kıbrıs'ta eli kulağında olan jeopolitik yeniden paylaşımı engellemek, demokrasinin içinin daha da boşaltılmasına direnmek, toplumsal sorunu çözmek: Tüm bunlar saydığımız diğer (ve birçok) koşulu gerektiriyor. Eksik olan şey sadece oy vermekle telafi edilemez ve ND'nin hegemonyasını kurduğu koşullarda, temel meseleleri açıklamayı ve ele almayı reddeden bir "çizginin" hüküm sürdüğü koşullarda bu daha da fazla böyledir.

Yeniden: Eksik olan neydi – Biz bu boşluğu doldurmayı tercih ediyoruz![6]

21 Mayıs seçimlerinden önce şöyle yazmıştık: "İşte çok daha kritik ve belki de önümüzdeki her şey için daha pratik ve etkili bir soru: Eksik olan nedir? Neyi kaçırıyoruz? Sahip olmadığımız neye ihtiyacımız var? Ülkenin ve toplumun varoluşsal sorununa yönelik bir alternatiften yoksunuz. Değişen dünyada Yunanistan'ın ulusal egemenliği için halk faktörünü harekete geçirecek bir öneri, bir plan. Halk faktörünün harekete geçirilmesi en önemli ihtiyaçtır. Karakteri itibariyle ulusal ve toplumsal bir harekete, ülkenin komprador yarı-sömürge siyasi sisteminin 'patolojilerinin' üstesinden gelen, 2010 ve sonrasında kurulan özel rejime son veren bir siyasi harekete ihtiyacımız var. Gerçek demokrasiyle, yeni bir yönetimle, sosyal adaletle, ülkenin ihtiyaçlarına uyarlanmış yeni bir üretim sistemiyle, barışla ve her türlü ulusal tehdidin önlenmesiyle, kültürel ve manevi canlanmayla ulusal egemenlik için bir plana ihtiyacımız var. Bu boşluğu doldurmak için oy veriyoruz. Daha iyi bir yarın için eksiklerimizle, farkındalık ve tutkuyla mücadele ediyoruz. Özgürlük ve kurtuluş hiç kimseye hediye edilmemiştir. Bu süreğen bir mücadele, süreğen bir süreçtir."

Şimdi, 21 Mayıs seçim sonuçlarının ardından ve yeni seçim döneminde, vurgulayarak ekliyoruz: Esas olarak sola ve memorandum karşıtı mücadeleden doğan alanlara nüfuz eden, ancak ülkenin ve toplumun içine alındığı ablukayı aşmayı ya da toplumumuzu manipüle etmeye ve parçalamaya yönelik sistematik çabaları umursamayan "fırsatları değerlendirme" mantığından kendimizi kararlı bir şekilde ayırıyoruz. Kolaycılık mantığı, klişeler, genel soyut kınamacılık, farklı bir çözümün koşullarını yaratmaz. Bugün temel sorunlara cevap verebilmek için yapısal tanımlar, kriterler ve önkoşullar açısından düşünmek gerekmektedir. Sorunu bir parlamento fırsatına ve "iyi bir hükümet" tarafından her şeyin "bir gecede", hatta belki de "24 saat içinde" sihirli bir şekilde değiştirilmesi isteğine indirgeyemeyiz. Bu tür bir "fırsat" çözüm değildir; olumlu bir şey katmaz. Aksine, gerekli önkoşulların yerine getirilmesini öteliyor, zorlaştırıyor, olumsuz koşulları çoğaltıyor. Birlikte yürümek istiyoruz, pek çok kişiyle birlikte, ama özellikle yapısal bir kriteri unutmadan: Bugün gerçek bir çıkış yolu keşfetmek için gerekli olan şey, halkın kendisinin ön planda olması ve sosyal ve ulusal meselelerin gerekli şekilde birleştirilmesidir. Bu ihtiyacın farkında olunmadığı takdirde, halk ve ülke için hayati önem taşıyan soruları yanıtlamanın önkoşulları ortadan kalkacaktır.

24.05.2023

Yunanistan Komünist Örgütü (KOE)

 

Notlar

[1]          SYRIZA milletvekili, üst düzey parti yetkilisi ve Çipras hükümetinin eski Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos, 21 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çekilmişti. Katrougalos, gelecekteki bir SYRIZA hükümetinde serbest meslek sahipleri için sosyal desteklerin %20'ye kadar çıkabileceğini belirttikten sonra 18 Mayıs’ta çekildiğini açıkladı. Katrougalos'un sosyal destek açıklaması sadece Yeni Demokrasi tarafından değil, bu tür planları şiddetle reddeden ve bunun Katrougalos'un kişisel görüşü olduğunu söyleyen kendi partisi tarafından da sert tepkilerle karşılandı. SYRIZA'nın potansiyel seçmenlerle arasını bozmak istememesi nedeniyle partinin Katrougalos'a seçim yarışından çekilmesi için baskı yaptığı görülüyor. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak, Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerinin ve 3. kurtarma paketinin baskısı altında, emeklilere yönelik hükümleri değiştiren ve böylece alacakları miktarı azaltan bir yasa çıkardığı hatırlatılıyor.

[2]          Yunanca’da “takla atmak” anlamına gelen kolotumba, siyasette ilkesiz U dönüşleri için kullanılıyor. Çipras’ın 2015’te referandum sonuçlarını tanımayarak aksini yapması ile kavram meşhur olmuştu.

[3]          Prespes (Prespa) Anlaşması, 2018 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde Yunanistan ve o zamanki Makedonya Cumhuriyeti arasında varılan ve iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözen anlaşma. Anlaşma Makedonya’nın adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmesinin yanı sıra, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurulması amacıyla işbirliğini de içeriyordu.

[4]          Mati, 23 Temmuz 2018'de 103 kişinin ölümüne ve 164 kişinin yaralanmasına neden olan bir orman yangınından sonra adeta yok oldu. Binlerce araç, 4 bin ev ve 40 bin çam ve zeytin ağacı yanmış; Mati ve yakınındaki Kokkino Limanaki büyük oranda yok olmuştur. Yaklaşık 400 kişi denizde kalmış ve saatlerce kurtarılmayı beklemiştir.

[5]          Rodop Dağları, Bulgaristan’dan başlayan ve Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın kısmına doğru uzanan sıra dağlar. Burada Pomaklar, Türkler, Sarakastani adındaki yerel bir halk, Aromanyalılar gibi farklı etnisiteden halklar yaşamaktadır. Balkan Savaşları sırasında 1913’te bu bölgede Osmanlı Devleti’nin tanımadığı 52 gün ayakta kalan Batı Trakya Bağımsız hükümeti adıyla Pomaklar ve Türkler tarafından bir devlet kurulmuştur.

[6]          Geçmişi 1964’teki KKE’den kopan Yunanistan Marksist-Leninist örgütüne ve KKE-ML’den 1980’lerin başındaki kopuşa dayanan KOE resmi olarak 2003’te kuruldu. 2004’te kurulan SYRIZA’nın kuruluşundan önceki ittifak platformu “Sol Diyalog ve Ortak Eylem Alanı”nın kuruluşunda yer alan KOE, SYRIZA’ya 2007 seçimlerinden önce dahil olmuş, SYRIZA’nın ilk büyük çıkışını yaptığı 2012 seçimlerinin (%16,7) ardından gerçekleştirilen 2013 kongresinde bileşen partilerin kendilerini feshederek tek parti olarak örgütlemesi kararının ardından bağımsız örgütsel varoluşunu durdurduğunu duyurmuştu. 2015’te Çipras’ın referandum sonuçlarını tanımaması üzerine KOE üyeleri SYRIZA MK’sından ve üyeliğinden istifa ettiler ve Eylül 2015’teki seçimlere katılmayacaklarını açıkladılar. Mart 2017'de KOE, halka açık bir ulusal buluşma düzenledi, burada konumunu ve evrimini bir örgütten, "politik arayış ve  inşaya yönelik bir örgüte" dönüştürmeye karar verdi. 2018 yılında "Savaş Tehdidi, Türk saldırganlığı - Zor zamanlarda seçeneklerimiz" temasıyla, 2019 yılında ise "1. Ulusal meselelerin ve tehditlerin güncelliği, 2. Sübjektif faktörün durumu, 3. Yunanistan’da siyasi durum" temalarıyla ülke çapında yeni toplantılar yaptı. 2019 seçimlerinde oy vermemenin somut bir tutum olduğunu ilan etti, Prespa Anlaşması’na karşı çıktı ve diğer sol güçleri eleştirdi. 2023 seçimleri öncesi “Ege’nin Prespası” şeklinde yorumladığı ABD-NATO dayatmasıyla bir Türkiye-Yunanistan anlaşmasına karşı yine solun sessizliğine tepki gösterdi. Seçimlerin ilk turu öncesi 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada da halkı herhangi bir partiye oy vermeye ya da boykota çağırmadı.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi