Mülteciler ve Komünist Tutum

Son yıllarda başta Suriyeli ve Afganistanlılar olmak üzere göçmen/mülteci halka karşı linç saldırıları arttı. Linci MHP’li çetelerle Erdoğan’ın MİT-polis ajanları yönetiyor. Gözüdönük elebaşılığını ırkçı Özdağ’ın yaptığı ve diğer burjuva liderler Kılıçdaroğlu, Akşener’lerin katıldığı göçmen/mülteci düşmanlığını tırmandırmak burjuva muhalefet partilerinin de başlıca malzemesi haline geldi. Faşist şef Erdoğan ise, Suriye gerici iç savaşının emperyalistlerle birlikte örgütleyicisi olarak milyonların mültecileşmesi suçu işlediği halde, kitlesel savaş mağduru Suriyelilerin göçünü Davutoğlu ile birlikte önce işgal gerekçesi yapmaya çalıştı.

Ayrıca mülteciler içindeki politik İslamcıların öncülüğünde mülteci kitlesinin büyük çoğunluğunu içte kitlesel desteği olarak kullandı. İslamcı katilleri ise Cizre -Sur katliamlarında ve 15 Temmuz gösterilerinde, Suriye iç savaşına katılan IŞİD’li yerli İslamcıları da Suruç, Ankara gar, Antep Kürt düğünü ve HDP Amed mitingi katliamlarında vurucu güç olarak kullandı.

Dışta savaştıracak çeteleri devşirdi, devşirmeye devam ediyor. ÖSO ve diğer çeteler içinde örgütleyerek/ silahlandırarak Rojava/Kuzey Suriye işgalinde vurucu güç olarak kullanıyor. Libya iç savaşından Azeri-Ermeni savaşına dış savaşlarda da kullanıyor.

Dahası öncelikle örgütlediği çetelerin aileleri olmak üzere işgal bölgelerine sömürgeciliğin dayanağı koloniler olarak Suriyeli mültecileri yerleştiriyor.

Bütün bunları, “ümmet kardeşliği”, “ensar /muhacir” söylemlerine dayandırarak yapıyor, yapabiliyor.

Ama öte yandan MİT-polis ajanları vasıtasıyla mültecilere karşı kontrollü linçler düzenleterek, ortağı MHP’li çetelerin linçlerine izin vererek, göçmen düşmanı şovenizmi faşizmin kitle dayanağı olarak üretiyor.

Geniş işsiz ve düşük ücrete mahkum edilen işçi kitleleri , esnaflar ve eğitimli kesimler arasında, yoksullaşma nedeni/günah keçisi mülteciler/göçmenler yanılgısıyla şovenist bir göçmen düşmanlığı hızla yayılıyor. Bu yanılgılı dalga ırkçılığı yükseltmek isteyenlere kitle desteği sunuyor. 

Mülteci ve göçmen işçi farkı 

Mülteciler sorununu öncesinden değil son 50-60 yıllık süreci içinde ele almak yararlı olacak.

Türkiye sayısı az grup ve kişiler dışında, yakın tarihte Özal döneminde Bulgaristan Türklerini ve yaklaşık son on yılı aşan süreçte ise Suriyelileri ve Suriye’de savaşan politik İslamcıları kitlesel “geçici barınma” statüsünde mülteci olarak kabul etti, ama fiilen kalıcı kıldı.

Örneğin 1996’da savaş mağduru Başur Kürtlerini kitlesel olarak kabul etmişti. Ama mülteci statüsü vermediği gibi, kamplara aldı ve bu geçiciydi. Nitekim kısa bir süre sonra Başur Kürtleri yurtlarına döndü.

Fakat Suriyeli mülteciler savaş mağdurları olarak 3.5 milyon civarında kitleyi kapsayan sayısal düzeyde seyrediyor ve büyük çoğunluğu kalıcı. Savaş mağduru olan ve siyasi bakımdan baskı altında kalarak Türkiye’de  mülteci haline gelen Çeçenler, İranlılar, Afganistanlılar, İhvan-i Müslimin örgütünden Mısırlılar, Filistinliler, son olarak Ukraynalılar vb. de var. Fakat bunlar kitlesel değiller.

Afganistanlıların çoğunluğu dahil olmak üzere, Kafkas ülkeleri, Afrika ülkeleri, Orta ve Güney Asya ülkelerinden işsizlik ve yoksulluk nedeniyle gelen göçmenler ise işçi. Afrika ülkelerinden, Afganistan ve Pakistan’dan gelen göçmen işçiler daha çok Avrupa ülkelerine geçiş güzergahı olarak Türkiye’yi kullanıyorlar.

Göçmen işçilerle mülteciler farklı.

Göçmen işçi sorunu kapitalizmin-emperyalizmin yarattığı bir sorun.

Kapitalist-emperyalist sistemde kapitalist gelişmenin ihtiyaç duyduğu, örneğin 2. emperyalist savaş sonrası dönemde, yoksul ve geri bıraktırılmış ülkelerden kapitalist merkezlere devletlerin ve şirketlerin anlaşmaları yoluyla göçmen işçilik akışı büyüdü. 

Fakat kapitalist merkezlerde işsizlik artınca ve küreselleşmenin işleri önemli ölçüde ucuz işgücü sahibi ülkelere taşıması sonucu, merkezi kapitalist devletler ve tekelleri işçi alımını durdurdu. Bu kez de kapitalist küresel üretim zincirlerinde üretim yaygınlaştıkça “kaçak yollardan” kitlesel göçmen akışı kapitalist merkezlere doğru patlama yaşadı.

İşçi sınıfı hareketinin yaşam koşullarını iyileştirme mücadelesi geri olduğu sürece kitlesel göçmen işçi dalgaları zirvede kalmaya devam edecek.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan eskiden yalnızca Avrupa ülkelerine göçmen ve mülteci geçiş koridoruydu.

‘90’lı yıllardan başlayarak bugüne aynı zamanda milyonlarca göçmen ve mültecinin barındığı ülke oldu.

AB’nin “geri gönderme“ yasasını Erdoğan rejiminin kabulünden sonra göçmen sayısı daha da büyüdü. 5.5 milyonu aşan göçmen ve mülteciye ulaştı. İçişleri Bakanı’nın resmi olmayan açıklamasına göre 6 milyonun üzerinde.

Mültecilerin de büyük çoğunluğu kayıtlı veya kayıtsız ucuz işgücü. İktidarın teşvikiyle kapitalistler ucuz göçmen/mülteci işçiyi, işçi ücretlerini açlık sınırının altına düşürmede baskı aracı olarak kullanıyorlar. Ülke içi kitlesel kronik işsiz kitlesini ve kapitalist gelişme sürecinde işgücü rezervi yoksul köylülerin kente göçünü işçi ücretlerini düşürmenin baskı aracı olarak kullanmaları gibi, göçmen mülteci kitlesini de işçi ücretini düşürmede, işten atmayı kolaylaştırmada , işçi direnişlerini engellemede enstrüman olarak kullanıyorlar.

Suriyeli mülteci sayısı ve siyasi eğilimi 

Türkiye, 11 Ekim 2018 tarihi itibariyle 3.585.738 Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapıyordu. Avrupa’ya geçişler ve işgal bölgelerine koloni yerleştirmeye bağlı olarak bu sayı 8 Haziran 2023 itibariyle 3.358.813’e düştü. (https://data2.unhcr.org/en/situations/syria)

Fakat yine de Türkiye’deki göçmen /mülteci toplamı içinde en büyük miktarı Suriyeli mülteciler oluşturduğu gibi, Suriye’den mülteci göçü toplamı içinde de en büyük bölüm Türkiye’dekiler.

Bu nüfusun aktif bölümü yaklaşık %60’ı yaklaşık 2.139 bin. Fakat elbette daha küçük yaştakiler (14-16 yaş arası çocuklar) çalıştırıldığı gibi, öğrenci olup çalışmayanların yanısıra , kadınlar içinde dini nedenle işçiliğe gönderilmeyenler var.

Ayrıca nüfusun bir bölümü de küçük ticaret, hizmet işkolunda işyeri sahipleri/çalışanı, yine bir bölümü de yüksek eğitimli vasıflı (doktor, dişhekimi ) küçükburjuvadır. Fakat bunların toplamı da az bir kitleyi oluşturur.

Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu, tahmini rakamlara göre 2 milyona yakını işçi. Suriyeli mültecilerin %30.4 ‘ü tekstil, %19.1’i inşaat, 16.3’ü fabrika sanayii, %7.5’i tarım, %5.7’si hizmet işkollarında işçi olarak çalışıyor. İnformel işçilik, işsizlik, kağıt toplayıcılığı vb. gibi işçi sınıfının en alt kesimlerinde Suriyeli mülteciler var. (Kaynak; FLA, UNHCR, 2016)

Girişimci/patron %6.4’ünü, profesyonel meslek sahipleri %0.7’sini, diğerleri % 13.8’ini oluşturuyor. Araştırma, diğerleri kategorisinde muhtemelen ev kadınlarına , 16 yaş üstü öğrenci gibi kesimlere yer veriyor olmalı.

İstatistiki rakamlar gösteriyor ki, Suriyeli mültecilerin ezici çoğunluğu işçi. İşçileşenlerin dörtte üçü gibi ezici çoğunluğu informel işçiliğin yaygın olduğu tekstil ve inşaat ile tarım gibi ağır koşullara sahip işkollarında ve fabrikalarda istihdam ediliyor. Saha araştırmalarından yansıyan, Suriyeli işçiler bu ağır işkollarında genellikle yerli işçiden daha az ücrete, kayıtsız işçiliğe, uzun işgünü saatlerine rıza göstermek zorunda kalıyor.

Ayrıca Suriyeli mülteci ailelerinin yaşam koşuları diğer pek çok yönden de ağır. “En alttakiler”in koşulları. Çocuk işçiliği çok yaygın. Suriyeli genç kadınlar yoksulluk nedeniyle yerli erkeklerle evlenmek zorunda kalabiliyor. 

İslamcı politik örgütler ve tavır

Suriyeli mültecilerin Baas rejimini devirmeye çalışan İslamcı örgütleri destekleme eğilimine sahip oldukları, İslamcı örgütlerin toplumsal desteği eğiliminde oldukları biliniyor. Erdoğan faşizminin Suriye’yi elegeçirme ve himayeci sömürgeci bir rejim kurma çabası, mülteci kitleselleşmesinin askeri işgal gerekçesi sayılacağı deklerasyonu, Sünni inançtan daha geniş Suriyelinin İslamcı örgütleri desteklemesine yolaçtı. Ayrıca Batılı emperyalizmin aynı iç savaş politikası da bu kitlenin büyük ölçülere ulaşmasını sağladı.

Erdoğan İslamcı ve himayeci sömürgecilik politikası nedeniyle bu geniş kitleye sözümona“himaye” yöntemlerini içerde de kullandı. Kapitalist yatırım yapanlar yanısıra İslamcı örgüt mensuplarına, ÖSO’da topladığı İslamcı çetelere ve ailelerine – Suriye iç savaşında kullandığı Türkmenistanlı, Çeçen, Uygur vb. uyruklular da dahil-vatandaşlık verdi, bir bölümünün Avrupa’ya geçmelerini sağladı. Hatta katliamcı, kadın köleleştirici İslamcı çetelere Avrupa’ya geçişlerinde mükafat olarak üst düzey yeşil TC pasaportu verdi. a“15 Nisan 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada olası bir seçimde oy kullanma hakkına sahip Suriyeli asıllı Türk vatandaşı sayısının 130 bin 914 “tür. (https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/) Çocuklarla birlikte Suriyeli vatandaş sayısı 300 binin biraz üzerindedir.

Erdoğan’ın politik İslamcı örgütlü güçleri himayesi elbette aynı zamanda bölgesel “liderlik” nüfuzunun geniş kitlesel dayanağını oluşturmak içindi. Bu dayanak İhvan-ı Müslimin’den Nusra ve IŞİD’e uzanan genişlikteki politik İslamcı örgütler aracılığıyla ve müttefikliğiyle, ayrıca Batılı emperyalist yanlısı burjuva muhalefet ve destekçilerinin müttefikliğiyle gerçekleştirilmeye çalışılıyordu.

Erdoğan Suriyeli ve Suriye iç savaşına katılan diğer kitle içinden IŞİD’den Nusra ve ÖSO’ya İslamcı çetelere militan devşirdi, askeri bakımdan önce Türkiye’de sonra işgal bölgelerinde eğitti ve silahlandırdı.

Rojava ve Kuzey Suriye devrimi güçlerine karşı vurucu, imha edici güç olarak onbinleri bulan çeteyi kullandı ve kullanmaya devam ediyor. MİT aracılığıyla Avrupa ülkelerindeki bombalama eylemlerinde kullandı ve yönlendirdi. Libya iç savaşı, Azerbeycan-Ermenistan Karabağ/Artsakh savaşında, hatta Cizre-Sur vahşeti ve 15 Temmuz çatışmasında kullandı.

İşgal bölgelerine Suriyeli mülteci kitlesinin bir bölümünü sömürgeciliğinin destekçisi kolonlar olarak yerleştirdi.

Mülteci kitlesinin genişçe bölümünü Avrupa emperyalistlerine göçmen akışı santajı olarak da kullandı.

Fakat vatandaşlık verdiklerinin dışındaki Suriyeli mültecilere “geçici barınma” statüsünü sürdürdü. Süresiz oturma izni vermedi. Önceki iktidarlar gibi Erdoğan demokratik gecindiği başlangıç döneminde de , siyasi İslamcıları himayeci koruması altına alıp kullandığı döneminde de BM mülteci yasasını imzalamadı.

Politik İslamcılar için vatandaşlık ve MİT aracılığıyla kimlik/pasaport verdi, onları savaş ve faşizmin terörü için kullanma karşılığında teşvik edici mükafatla ödüllendirdi. Fakat geniş mülteci kitlesine geçici oturum vermekle yetinerek, bunu yurtdışı edilme korkusunun bağımlılık aracı olarak kullandı.

“Ensar” ve “ümmet” söylemiyle politik İslamcı nüfuzunu bu kitlede hakim kılmaya, gecici barınmanın yurtdışı tehditini boyun eğdirme aracı olarak kullanmaya devam ediyor.

Bu nedenle politik İslamcı çeteler ve örgütleri Suriyeli mültecilerin geniş işçi kitlesinden ayrı tutmak gerekir.

Politik İslamcı çetelere ve örgütlere karşı komünist ve devrimci tavır, bu örgütlerin halklara karşı işlediği suçları nedeniyle yargılanmaları gerektiği politikası doğrultusunda olmalı. Aynı zamanda politik İslamcı çeteleri devşiren ve kullanan Erdoğan, MİT, polis, askeri şefleri, SADAT’çıları bu suçlarından dolayı yargılama, İslamcı örgüt mensuplarına mültecilik hakkı tanınmama talebiyle mücadele yürütülmeli.

Suriyeli mültecilerin geniş işçi ve küçük burjuva bölümüne ise savaş mağdurları olarak BM mülteci hakları çerçevesinde haklar tanınması savunulmalı.

Komünist ve devrimci hareket, programında, proleter ve devrimci iktidarın, diğer ülkelerin ve ulusların devrimci hareketlerinin, parti ve örgütlerinin dayanışma üssü olacağını geçmişten bu yana ilan edegelmiştir. Ayrıca emperyalist savaşlardan, faşist diktatörlüklerden mağdur olan siyasiler ve halk kitleleri için, soykırıma uğrayan ezilen ulus ve inançlardan halklar için mültecilik hakkını savunagelmiştir.

Fakat faşist diktatörler, partiler ve suçlular, emperyalist savaş kundakçıları ve suçluları, faşist ve gerici katliamcılar ve örgüt mensupları için, komünist ve devrimci hareket, ne mülteci hakkı için mücadele eder ne de onlarla uzlaşır! Aksine bu suçlularla da, işçi sınıfı ve dünya ezilenleriyle dayanışma temelinde mücadele eder. 

Bu politika , İslamcı çetelerin ve Erdoğan faşizminin bu çeteleri içeride ve dışarıda kullanarak,  Suriye halklarına ve halklarımıza karşı işledikleri katliam, kadını köleleştirme ve savaş suçlarının hesabının sorulması mücadelesini gerektirir.

Bu politika doğrultusunda siyasi kampanyalar yürütmek komünist ve devrimci hareketin görevi. Erdoğan faşizminin bu örgüt ve çeteleri kullanmasını, amacını, suçlarını sergileyip, Erdoğan’ın ve siyasi İslamcı Suriyeli ve diğer mülteci çetelerin, içeride ve dışarıda halkları katletme , işgal bölgelerinde ırkçı ve mezhepçi tehcir, gasp ve kadını köleleştirme suçlarından cezalandırılmaları talebini yükseltme dönemin güncel göreviydi, bu görev devam ediyor. Bu mücadele, şimdi göçmen düşmanlığının zirve yaptığı gerçeği dikkate alınırsa,  işçi sınıfının ve ezilenlerin kitlelerini savaş karşıtlığı bilinciyle, politik İslamcı halk düşmanlığına karşı bilinçle eğitmenin aracıdır.

Devrimci ve emekçi sol hareket bu göreve gerektiği ölçüde önem veremedi. Güçsüz örgütsel birikimle çok sayıda görevle başa çıkmaya çalışırken ve kitleleri faşizme karşı seferber etmenin zorluklarıyla boğuşurken, bu alanda boşluk bıraktı. Erdoğan’ın savaş suçlarına ve suçlu üretmesi ve kullanmasına meydanı boş bıraktı. Mülteciler içinde işçi olanlarla politik İslamcı örgütleri ayırmada tereddüt de bu ihmalde rol oynadı.

Oysa Erdoğan savaş suçlarını işler ve bu alanda Suriyeli politik İslamcı çeteleri kullanırken, sonuçları başka bakımdan da lehine işledi. Büyük devlet şovenizmiyle kitlelerde Erdoğan faşizminin desteği güçlendi. Bu durumun kendisi bile, mülteci politik İslamcı çete ve örgütlerin dağıtılmaları, yargılanmaları talepli mücadeleyi, işgalci savaş yayılmacılığına karşı mücadelenin önemli bir bileşeni yapmayı daha acil kılıyordu.

Haziran 2015 tarihinden başlayan süreçte Erdoğan faşizminin kurucu terörünü yoğunlaştırmasıyla, içte ve işgalci savaşlarda politik İslamcı çeteleri vurucu güç olarak kullanmasının kesiştiği momentte iki görev de birleşmişti: İslamcı-Türkçü faşizmin yoğun kurucu terörüne karşı mücadele ile mülteci İslamcı faşist çetelere karşı mücadele!

Öte yandan Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu işçileşiyordu. Bu durum politik İslamcı örgütlere mensup olanlarla işçileşen kitle arasında ayrım çizgisini daha net olarak çizmeyi, ikincileri Erdoğan faşizminden ve politik İslamcılardan koparacak ve işçi sınıfı mücadelesinin geliştirilmesine hizmet edecek mücadeleleri gerektiriyordu. 

Mülteci ve göçmen işçiler: İşçi sınıfı hareketinin bir parçası

İşçi sınıfın mücadelesi, sınıf karekteri ve kurtuluş amacı bakımından enternasyonalisttir.

Sosyalizm ve komünizm işçi sınıfının temel ve nihai amacıdır. “Komünist Enternasyonal programı”nın ilan ettiği “dünya çapında proleter diktatörlüğü” amacı ve bu uğurdaki mücadelenin zaferleriyle gerçekleştirilecek tek tek ülkelerin proletarya iktidarlarının dünya çapındaki federatif birliğiyle bu amaca geçiş hedefi, proleter enternasyonalizmin programatik somutlanmasıdır.

Proleter enternasyonalist amaç, aynı zamanda her bir ülkedeki bütün uluslardan, inançlardan ve ulusal topluluklardan işçi sınıfını aynı komünist öncüde ve etrafında, aynı işçi kitle örgütlerinde birleştirmeyi şart koşar, programatik ilke haline getirir.

Bugün Türkiye’de, mülteci ve göçmen, Suriyeli, Afganistanlı, Afrikalı, Kafkasyalı ve diğer işçiler yerli işçilerle  aynı tezgah, işletme ve alanlarda birlikte çalışıyorlar. Türkiye ve Kuzey Kürdistan işçi sınıfının bir parçasını oluşturuyorlar.

İşçi sınıfının ulusal ve inançsal farklılıklarına rağmen komünist amaç/örgütlülük birliği, işçi kitle örgütlerindeki birliği, ancak mücadele içinde gerçekleşebilir. Nasıl ki işçi sınıfının birey ve kesimleri arasında sınıf bilinçsiz “rekabetçilik” ancak sınıfın güncel mücadeleleri içinde giderilebilirse, yerli-göçmen “rekabetçiliği” de ancak mücadele içinde giderilebilir.

Pratiğe ilişkin “mücadele eğitir” ilkesi, dünya işçi sınıfının pratik mücadeleleri toplamından doğdu, aynı zamanda mücadelenin işçiler arasında bilinçsizliğin yolaçtığı rekabetçiliği de giderdiği deneyimini de kapsıyor.

Fakat mücadelenin eğiticiliğini sağlamak için komünistler, mücadele içinde sınıf hareketini geliştirirken bilinçlendirici rolünü de iradi olarak oynarlar. Bu nedenle Komünistlerin  işçi sınıfı hareketini geliştirirken artan sayıda işçi kitlelerini mücadeleler içinde eğitmeye öncülük etmesi ve programatik amaçlara ilişkin bilinci benimsetmesi, kitlelerin kendi deneyimleriyle komünistlere ve politikalarına inanmalarını sağlaması gerekir.

Böylece işşiz-işçi, düşük-nispeten yüksek ücretli işçi, yerli-göçmen, farklı ulusal özelliğe ve dini inanca sahip işçiler arasındaki rekabeti gidermenin yolu örülür.

Sosyalizm dünyada gelişen yönü temsil ediyorken Almanya’da 70’li yıllarda, Türkiyeli göçmen işçiler Ford grevinin öncüleri içinde Alman işçilerle birlikte yeralıyor ve kaynaşıyorlardı. Ama dünya gerici bir dönemden geçerken Türkiyeli göçmen işçiler kayda değer ölçüde işçi mücadelelerinde yer almıyor, dolayısıyla İslamcı ve milliyetçi düşüncenin hegemonyasından kurtulamıyorlar, Alman işçileri ise göçmen düşmanlığının etkisi altına giriyorlar.

Bu deneyim de kanıtlıyor ki, Türkiye’de göçmen düşmanlığını gidermek için işçi sınıfı kitlelerinin güncel mücadeleler içinde eğitilmeleri ve komünist düşüncenin enternasyonalizmiyle bu mücadeleler içinde bilinçlendirilmeleri gerekir. Yoksa, düşük ücret baskısının, işsiz düşmesinin nedeni olarak en yakınındaki göçmen işçileri görmeye devam eden işçi aynı zamanda milliyetçi ideolojik hakimiyet altında kalmaya devam eder. Aynı deneyim bugün Türkiye’de yerli-göçmen işçi ilşkisinde de yaşanıyor. Saya ve tarım işçilerinin eylemlerinde Suriyeli işçilerle ortak komitelerin kurulduğu yerlerde işçi kaynaşması ve kardeşliği yükseldi, göçmen düşmanlığı yaşanmadı. 

Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu işçi olduğu halde, komünist ve emekçi sol hareket, işçi sınıfı hareketi içinde yerli- mülteci işçileri kaynaştırmaya, yerli işçide göçmen düşmanlığının hakimiyetine karşı mücadeleye gecikerek başladı. MHP’li çetelerden ulusalcılara uzanan yelpazedeki güçler, mülteci ve göçmen düşmanlığını kışkırtmaya ve linç hareketlerini geliştirmeye başlayınca, gecikmiş halde de olsa Suriyeli mülteci işçilere düşmanlığa karşı pratik tavırlar takınmaya, işçilerin sınıf kardeşliğini geliştirmeye, bu yönde politik açılımlar yapmaya girişti.

Bu konuda özeleştirel davranmamız, pratik mücadeleyi geliştirerek gecikmeyi gidermemiz, ayrıca Suriyeli mülteci işçileri Erdoğan faşizminin politik İslamcı nüfuzu altından çekip çıkarmada da gelişme sağlamamız gerekir.

Suriyeli ve diğer mülteci ve göçmen işçileri yerli işçilerle birlikte güncel mücadelelere seferber ederken onlara özgü hak ve talepleri de işçi sınıfının güncel talepleri arasında savunmalı ve gerçekleşmesi için mücadele etmeliyiz. Saya işçilerinin fiili meşru grevinde yerli işçiler pek çok yerde Suriyeli işçileri istemediklerini belirttiler, fiili tavırlara giriştiler. Fakat Adana’da yerli-Suriyeli saya işçileri ortak komiteler kurarak fiili greve gittiler ve taleplerini patronlara dayatıp kabul ettirdiler. İki zıt örnekten birincisi yerli-Suriyeli işçilerin birlikte mücadelelerinin ne denli gerekli olduğunu, ikincisi işçi sınıfı hareketini birlikte mücadelenin geliştireceğini kanıtlıyor.

Sermayenin küresel değerlenme pratiğine karşı işçi sınıfının serbest dolaşım hakkını, başta merkezi kapitalist ülkelere ilişkin olmak üzere Türkiye dahil diğer kapitalist ülkelere ilişkin de savunmak gerekir.

Buradan hareketle Suriyeli ve diğer bütün mülteci ve göçmen işçiler için, ülkelerine dönüp dönmemelerinin kendi iradelerine bağlı olduğunu ileri sürmek,Türkiye’de süresiz oturma hakkı ile Avrupa ülkelerine geçiş hakkını savunmak doğru olan tutum. Buradan hareketle AB ile yapılan geri kabul anlaşması da kaldırılmalı, Suriyeli mültecilere ilişkin Türkiye’de BM yeniden sorumluluk almalıdır.

Suriyeli TC vatandaşı olmayan mülteci işçiler içinde resmi çalışma iznine yalnızca 35 bin Suriyeli mülteci sahip. Diğer göçmen işçilerin çalışabilmeleri için son yıllarda yönetmenlikler çıkarıldı. Fakat yaklaşık 1 milyon sigortalı göçmen/mülteci işçi varolmasına rağmen çalışma izni patronlara bağımlı hale getirilmiş durumda. Bu duruma son verilmeli, mülteci ve göçmenlere resmen de çalışma izni verilmelidir.

Göçmen işçilerle yerli işçiler arasındaki ücret eşitsizliğine karşı mücadele etmek, bu hedefle eşit işe eşit ücret talebini savunmak ve gerçekleştirmek, işçi sınıfı kitlelerini kaynaştırıcı rol oynayacağı gibi, göçmen işçilerin düşük ücret baskısının aracı olmalarını gidermenin de yoludur.

Suriyeli, İranlı ve diğer savaş ve politik baskı mağduru insanlara mülteci hakkını tanımak, bu doğrultuda BM mülteci hakları sözleşmesini Erdoğan rejiminin imzalamasını dayatmak da doğru olan tutumdur.

Göçmen işçilere(ve tabii ki küçük burjuvalara da) karşı linç saldırıları faşist niteliktedir. Başta komünist, devrimci ve emekçi sol hareket gelmek üzere işçi sınıfı hareketi , antifaşist bütün güçler, linç saldırılarına karşı tavır almalı, yaşandığı her durumda lince karşı mücadele etmelidir.

Sonuç olarak, geçmiş mübadele dönemleri ve Bulgaristan Tüklerinin göçünden sonra ilk defa bu dönemde kalıcı kitlesel mülteci ve göçmen sorunu yaşanıyor. Yaşananlar gösterdi ki, Türkiyeli işçi sınıfında ve halkta göçmen düşmanlığının yagınlığı Avrupa halklarında varolan göçmen düşmanlığından daha az değil. Şovenist linç hareketleri de daha az şiddetli değil.

Gerek Erdoğan faşizminin himayeci sömürgecilikle ve İslamcı nüfuzla müslüman halklardan göçmen/mülteci kitleyi destek yapmasına, politik İslamcıları savaş gücü olarak kullanmasına karşı ve gerekse ırkçı linç saldırılarına karşı mücadele işçi sınıfı hareketini geliştirme temeline dayandırılarak ve proleter enternasyonalist bilinçle donatılarak geliştirilirse başarılı olabilir, olmalıdır. 

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi