Faşist İşgalciliği Seyretmek: Sosyal Şovenizmin Bir Türevi

TKP Efrîn ile Serêkaniyê ve Girê Spî‎ işgallerinde, ÖDP Efrîn işgalinde, “Suriye’den elinizi çekin” politikası izlediler.

Çekin Suriye’den Elinizi”. (TKP MK,haber.sol.org.tr,02.01.18)

AKP'nin, egemenliğini hiçe saydığı bu ülkede Türkiye'nin güvenliği gerekçesi ile giriştiği bu harekât kabul edilemez”. (TKP MK, haber.sol.org.tr, 09.10.19)

ÖDP Efrîn işgalinde; AKP iktidarı Suriye’ye yönelik askeri bir operasyondan uzak durmalıdır ”. (ÖDP BK, portal.odp.org.tr, 20.01.18 ) açıklaması yaptı.

Serêkaniyê ve Girê Spî‎ işgalinde, Suriye’nin birliğini herşeyin önüne çıkardığı için, savaşa karşı mücadele etmekten uzak durdu, Suriye vurgusunu önde tuttu: Suriye’nin Geleceğine Birlik İçinde Suriyeliler Karar Vermelidir”, “AKP iktidarının Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon hazırlıkları”(ÖDP MYK, portal.odp.org.tr, 07.10.19)

Yürüyüş dergisi, Efrîn işgaline ilişkin, tutumunu yalnızca bir mahalle halk cephesinin işgali kınamasıyla sınırlayarak, merkezi tavır belirtmekten kaçındı. Serêkaniyê ve Girê Spî‎ işgalinde ise işgale karşı olduğunu açıklamakla yetindi. Fakat, işgale karşı yazısında bile asıl hücumu Rojava devrimi güçlerine yapmaktan kendisini alıkoyamadı: Meselenin esas yanı ise... ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nde Kürt Milliyetçi Hareketine de yer var... Son yıllarda Kürt Milliyetçi Hareketi emperyalizm tarafından büyük övgülerle bu politikalar içerisinde kullanıldı. “( sayı: 143, 03.11.19)

Savaş karşıtı mücadele yürütmeye gerek görmedi.

Üçlü’nün, işgalci savaşa karşı tavrının öne çıkan temel iki nedeni var.

Birincisi, antemperyalist mücadeleyi, demokratik bir devrime tabi kılmak yerine, kaba ulusalcı bakışla, üçüncü dünya burjuva devletlerini, ABD’nin emperyalist saldırılarına karşı desteklemek. İkincisi, 30 yılı aşkın süredir, Türk halkı arasında yükseltilen Kürt düşmanlığının, bölücülük paranoyasının etkilediği ilerici kitlelerin sosyal şoven atmosferinden etkilenmek.

Komünistlerin ve tutarlı antifaşistlerin görevi, üçüncü dünya devletçisi ulusalcılığa cepheden tavır almak ve şovenizmin ilerici kitlelere bulaşmış hali olan sosyal şovenizme boyun eğmeden mücadele etmektir.

Fakat daha önemlisi de, işçi dınıfı, devrim ve sosyalizm iddiasındaki bu üçlü, Rojava ve Kuzeydoğu Suriye’de halkçı bir devrim gerçeğini reddediyor.

Üç Dünyacı Ulusalcılık Devrim Gerçeğini Karartamaz

Kürdistan ulusal özgürlük devrimi eşitsiz gelişiyor. Kürdistan devriminin öncüsü PKK, diğer iki alanda, Rojava ve Rojhilat’da da halkın ulusal demokratik hareketinin egemen öncüsü oldu.

Rojavayê Kürdistan’da hareket, önceleri daha çok Kuzey Kürdistan devrimine kadro ve destek sağlıyor, örgütlenmesini bu temelde geliştiriyordu. Bu hazırlık uzun yıllar sürdü ve Rojava’da Kürt halkının ulusal özgürlük eğiliminin programatik hedefini ve ideolojik yönünü belirledi.

2010 sonunda Arap halk ayaklanmalarıyla başlayan, İran ve Türkiye’de Gezi/Haziran ayaklanmasına kadar yayılan bölgesel devrimci durum ve bölge devriminin bir parçası olarak, devrime dönüştü, halkçı devrimci iktidara yol açtı. 19 Temmuz 2012, bu zaferin ilanıydı.

Kobanê’den başlayarak, bütün Rojava kent ve kasabalarında, köylerinde, ardarda halkçı devrimci iktidar ilan edildi.

Devrimin öncülüğünü Kürt halkı yaptı, ideolojik ve örgütsel önderliğini, PYD ve TEV-DEM gerçekleştirdi.

Diğer ayaklanmalar, Tunus’tan Mısır’a, Yemen’e, diktatörleri alaşağı etmelerine rağmen, halkçı devrimci iktidarlar gerçekleştiremediler ise, işçi sınıfı ve hakların devrimci örgütlülüğünün zayıflığı bu sonuçta tayin edici rol oynadı. Rojava’da ise, Kürt halkının devrimci örgütlülüğe sahip olması, diğer ülkelerden farklı olarak halkçı devrimci iktidarın kurulmasını sağladı.

Rojava devrimi elbette “otorite boşluğu”ndan da yararlandı. Rojava devriminin öncüsü bu fırsatı tereddüte düşmeden devrimci amaçlarla değerlendirebildi, halkçı devrimci iktidarın kuruluşuna önderlik etti.

Bölge devriminin etkisiyle Suriye’de açığa çıkan kitle başkaldırısını Esat rejimi, şiddet kullanarak kanlı biçimde bastırmaya girişti. Buna karşı, ABD ve Batılı emperyalistler ve bölgedeki Suudi Arabistan, Katar, Türkiye gibi gerici, dinci-despotik, faşist rejimler, burjuva muhalefeti örgütleyerek yok edici gerici iç savaşa yolaçtılar.

Rojava’da da patlak veren kitle hareketine öncülük eden Kürt Ulusal Demeokratik Hareketi (KUDH), çatışan her iki gerici cepheden hiç birinin kuyruğuna takılmadan hareket ettil. Halkların, bağımsız demokratik çıkarlarını amaç edindi. Demokratik Suriye programıyla, başlıca demokratik güçlerle cephe birliği kurdu. Bu güçlerin başında, Birleşmiş Komünist Partisi ve Ulusal Reform Partisi geliyordu. Gerici ve yok edici iç savaşın patlak verdiği koşullarda, bu iki parti Arap yurtseverliğine kaydılar, liderlerini Esad’ın önerdiği bakanlıklara verdiler.

Fakat PYD ile TEV-DEM, bu uzlaşmayı kabullenmeyerek, Cephe’nin programına bağlı kaldılar, çatışan her iki gerici kanattan bağımsız halkçı devrimde ısrar ettiler.

Rojava devrimci iktidarı, Rojava’da varolan bütün halkları özgürlük içinde birleştirerek, Kürt halkının ulusal özgürlüğü sınırını aştı. Devrime, halkların özgürlüğü temelinde birliğini kazandırdı, enternasyonalistliği geliştirdi. Halkların biribirlerine ve devrime güvenini inşa ederek, devrime katılmalarını ve her kademede yönetimlerde yer almalarını sağladı.

Halk evleri (Mala Gel), meclisler, komiteler ve komünler tarzı örgütlenmeyi halk içinde yayarak, halkların özyönetimi ve seferberliğini gerçekleştirdi. Kantonların ardından Kuzey ve Doğu Suriye Federasyonu’nu ilan etti.

Devrim, kadın ve erkeğin yasa karşısında tam hak eşitliğinin ötesine geçti. Ezilen cinsin etkinliği için her kademede ve kitle örgütlerinde eşbaşkanlık sistemi geliştirdi. %40 kadın kotasını hayata geçirdi. Bu, eşit temsiliyet yolunda bütün zamanların demokratik ve sosyalist devrimlerinden daha ileri bir devrimci demokratik önlem ve hamle oldu.

Barzani’nin “ne devrimi, Esad’la anlaşmadır” diye çamur attığı, bizim üçlünün, “emperyalist saldırı karşısında üçüncü/orta yol olmaz” veya “bağımsızlık, özerklik emperyalizme yarar”, “PKK 1500 gerillasını Esad’la savaşmak için Rojava’ya gönderdi” diyerek benzer çamuru attıkları Rojava devrimi, hemen birinci gün kurmaya başladığı YPG/YPJ aracılığıyla, halkları ve devrimi, gerici iç savaşın saldırılarından korumayı üstlendi.

Türkiye, Suudi teokrasisi ve Katar’ın, emperyalistlerle birlikte destekledikleri, ÖSO, Nusra ve IŞİD’in ölümcül saldırılarına karşı devrimi ve halkı savunmak için canbedeli savaşlar yürüttü.

Üçlü’nün, teoriler uydurarak inkar etmeye çalıştıkları, ulusalcılığa kapılarak reddettikleri, karşısına geçip üç dünyacı ulusalcılıkla Esad’ın burjuva diktatörlüğünü desteklemeyi tercih ettikleri, Rojava ve Kuzey Suriye devriminin gerçekleridir bunlar.

Üçlü Rojava Devrimi karşısında Esad rejmiyle saf tutarken, devrimin ön cephesinde mücadeleye Marksist Leninist Komünistler, Türkiye devrimci hareketinin bölükleri, enternasyonal devrimci hareket katılarak, devrimin enternasyonal özelliklerini geliştirdikleri gibi, devrim dünya çapında enternasyonal dayanışmayı yeniden yükseltti.

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, Erdoğan’ın Suriye yayılmacılığını iflas ettirmede, en başta Rojava devrimi rol oynadı. Esad’ın yenilgisini önledi. Sonrasında, Rusya, İran ve Hizbullah’ın Esad yanında savaşa girmeleri elbette diğer temel engeli oluşturdu.

Fakat, TKP ile Yürüyüş’ün, "Suriye halkı ve yönetimi direndi zafer kazandı" övgüsünde, halk kısmı, yalnızca bağımsız ve kendi sınıfsal/emekçi çıkarlarını öne alarak direnen gerçekte Rojava devrimindeki halklar oldu. Esad’ın arkasında direnen halk, esasen Baas’ın burjuva iktidarı için savaştı, kendi emekçi çıkarları için değil.

TKP’nin, işçi sınıfı sosyalizmi adına, ama tam bir üçüncü dünya devletçisi ulusalcılıkla, "Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkını (UKKTH) emperyalizme hizmet eder, karşıyız", "Kürt hareketi Kürt burjuvazisinin temsilcisidir, devrimin müttefiği olamaz" vb. zırva milliyetçi teorileri yükselterek, Yürüyüş’ün de "Kürt milliyetçi hareket’e ideolojik saldırıya kapılarak, ‘başdüşman ABD’dir, ABD’ye karşı bütün anti emperyalistler birleşelim" tezleriyle, Esad iktidarını desteklemeyi asıl görevi belirleyerek, üstünü örtmeye çalıştıkları bütün temel özellikleriyle Rojava devrimi gerçeğidir. ÖDP de, "Suriye’nin birliği içinde sorun çözümlenmeli" , "Kürt hareketi önce zorunlu ama sonra gönüllü olarak emperyalizmi destekledi" diyerek, karşı çıktığı Rojava devrimi gerçeğidir.

Üçlü, değişik yerlerden hareketle, üçüncü dünya devletçisi ulusalcılıkta ve ilerici kitlelerdeki sosyal şoven atmosfere teslim olmada birleşiyor.

Bu nedenle de, Erdoğan’ın işgallerine karşı mücadelesizliği benimseyerek, Erdoğan’ın tank ve uçaklarının, vahşi çetelerinin, Rojava ve Kuzey Suriye halklarını, devrimin halklarını boğazlamasını seyretme suçuna batıyorlar.

Üstelik, ABD, Rusya emperyalistleri ve Esad burjuva milliyetçi diktatörlüğünün, ön açarak izin verdiği Erdoğan, ilhakçı ve Kürt düşmanı amacının yanısıra, faşist karşı devrimci niteliğinin de gereği olarak, Kuzey Suriye’deki bu halkçı devrimci iktidardarı yoketmek için işgalci savaşı gerçekleştirdiği halde.

Rojava Kürt Ulusu ve Halkların Devriminin Yurdu

Efrîn, Serêkaniyê ve Kuzey Suriye’ye saldırı, Suriye işgalleri değil, Rojavayê Kürdistan’ı, Rojava devriminin yurdunu işgal ve devrimi tasfiye savaşlarıdır.

Erdoğan faşizmi, Suriye iç savaşının örgütleyicileri arasında, en önde ve ABD, Batılı emperyalistler ile Sünni Arap devletleriyle birlikte yeraldı.

Bölge hakimiyeti için yeni Osmanlıcı yayılmacılığının özgün politikasını güttü.

Rojava’da Kürt halkının egemenliği olasılığını, önceleyen işgalci savaşla, yoketmek istedi.

Bu amaçları doğrultusunda iç savaşta ordusunu saldırının kara gücü olarak teyakkuzda tutarak Suriye’yi işgal etmek için sürekli yayılmacı-emperyalist çaba harcadı.

İki gelişme; 19 Temmuz 2012 Rojava devrimi ve Rusya ile diğer Esad müttefiklerinin askeri güçle Suriye savaşına girmeleri, Erdoğan’ın bu politikasının iflasına yolaçtı.

İflastan sonra, Erdoğan iç savaşı örgütleme, Suriye ve Rojava halklarının kanını dökme politikasını devam ettirirken, yayılmacılık politikasının içeriğini değiştirmek zorunda kaldı. Suriye’yi işgalci savaş amacını, Rojava ve Kuzey Suriye’yi işgalle sınırlamak, Suriye iç savaşını ise Esad iktidarını yıpratmakla sınırlamak zorunda kaldı.

Kürtlerin ve Rojava devrimi halklarının yurdunu işgal ve ilhak etmek, Erdoğan ve devletinin yayılmacılığının, özgün, öne çıkan, içeriğinin somutlaştığı hedefidir. İşgalci savaşının asıl amacıdır.

IŞİD, Nusra ve diğer güçleri Kobanê’ye saldırtarak Rojava Devrimi ve Kürt halkının statüsünü tasfiye etmek istedi. Başaramadığı için Cerablus, Efrîn, Serêkaniyê işgalleriyle Kürt halkına ve Rojava devrimine savaş stratejisini acımasızca sürdürüyor.

Somut durum bu iken, TKP ve ÖDP, Efrîn ve Serêkaniyê, Cerablus işgallerinde savaşın Suriye’yi işgal etme amacı taşıdığı yanılsamasını yaymaya, bu içerikle sınırlayarak “operayona”a ,“harekata” karşı olduklarını açıklamakla yetiniyorlar.

Erdoğan faşizminin Rojava devrimini ezmek için işgalci savaşı göz çıkarırcasına orta yerde dururken, işgalci savaşa karşı mücadelenin temel amaç ve şiarını “Suriye’den Elinizi Çekin” olarak belirlemek, işgal alanlarının Kürt halkının ve devrime katılan halkların devrimci yurdu olduğunu reddetmektir. Bu, “üçüncü dünya devletleri”nin çıkarını öne geçiren dosdoğru sosyal şovenizmdir.

Savaşın temel amacına bağlı olarak “Rojavayê Kürdistan’ın İşgaline Hayır”, “Rojava ve Kuzey Suriye Devrimi Yurdunun İşhaline Hayır”, işgalci savaşa karşı mücadelenin şiarı olmalıdır.

Suriye Rejiminin Pratik Tavrı: Bilinen Sırrı Açıklıyor

İşgal ve ilhakın, Suriye’ye değil, Rojava halklarının devrimci iktidarının yurduna yapıldığını pratik olgular da keskin biçimde kanıtladı.

Cerablus-Efrîn-Girê Spî-Serêkaniyê işgallerinin her seferinde, Halep’te, İdlib’te, Esad ve Rusya’nın işgalci Türkiye ile ateşkes yapması, bu gerçeği kanıtlıyor.

Suriye rejimi bu işgalleri sözle kınamasına rağmen, Efrîn işgalinde yalnızca milislerini göndermeyle sınırlı pratik bir tutum dışında, ne YPG/YPJ ve DSG ile birlikte savaştı, ne de Rusya’yı kontrolündeki Fırat’ın batısının hava sahasını kapatmaya zorladı.

Suriye rejimi -bizimkilerin de pekala bildikleri gibi- Türkiye işgali eliyle Rojava devrimini ezdirerek/güçten düşürerek “en az hak”la rejim egemenliğine mahkum etmek politikası izliyor.

Suriye rejimi, Türkiye işgaline belirli bir yere kadar ve belirli bir süreyle onay veriyor. Rojava/Kuzey Suriye işgalinin kendisi için yarattığı fırsattan yararlanmayı esas aldığı için Astana anlaşmasına ve (Putin-Erdoğan) Soçi mutabakatına, TSK’nın askeri üslerine onay veriyor. İşgale karşı direniş savaşına destek vermemesinin nedini de budur. Nitekim son işgalci savaşta 120/30 km’lik işgal alanının dışındaki yerleri egemenliği altına almaya baktı. Çünkü Türkiye işgalinin Rojava devrimi alanına yapıldığını biliyordu. Tavrı da bilinen sırrın bu olduğunu kanıtlıyor.

Üçlü, bilinen bu gerçeği, bilinmeyen bir sırra, “Suriye’ye işgal” lafazanlığına dönüştürmeye çaba harcayarak, üçüncü dünya devletleri şovenizmine destek olmayı savaş karşıtı mücadelenin içeriği olarak belirliyor.

TKP, Esad yanlısı tavrını, lafzi nitelemesinde bile gösterdi.

Efrîn işgal/savaşını: “AKP hükümetinin Suriye topraklarında başlattığı operasyon” olarak niteledi. (Çekin elinizi Suriye’den, TKP MK, 28.01.18)

Serêkaniyê’ye işgalci savaşın ilk iki günü, savaşı hafifsemek için “Türkiye'nin güvenliği gerekçesi ile giriştiği bu harekât(Suriye’den elinizi çekin, TKP MK, haber.sol.org.tr, 09.10.19) nitelemesini kullandı. Ancak Suriye rejiminin kullanmasından sonra savaş kavramını kullanabildi.

Oysa aynı TKP, Suriye iç savaşını Erdoğan diktatörlüğünün örgütleyiciliğine karşı savaş kavramını kullanmış, savaşa karşı mücadeleyi geliştirme çağrılarından ve protesto için Antakya’da uluslar arası toplantı yapmaktan geri durmamıştı. Anlaşılan TKP de, Esad gibi, bilinen sırrı biliyor. Erdoğan’ın işgalci savaşlarla Suriye’yi değil, Kürtlerin ve Rojava devriminin yurdunu işgal ettiğini bilerek işgalci savaşı seyretmekle yetiniyor. Kürtlerin ve Rojava devrim güçlerinin zayıflamasından müttefiki Esad’ın yararlanmasına fırsat doğduğunu hesap ederek davranıyor.

Benzer tavrı ÖDP de takınıyor. Efrîn işgalci savaşını operasyon olarak niteledi: “Afrin operasyonunu(Afrin’e Yönelik Operasyon Ülkemizi Büyük Bir Çıkmaza Sürükler, ÖDP Başkanlar Kurulu, portal.odp.com.tr, 20.01.18)

ÖDP, TKP’den farklı olarak her iki işgalci savaşı teşhir etmeyi vicdan borcu olarak da olsa önemsedi. Fakat işgalci savaşa karşı mücadeleyi önemsemedi. Teorik gerekçe olarak da, eski genel başkan ve şimdi BK sözcüsü A.Taş’ın “Kürtlerin ABD'yle zorunlu bir işbirliği vardı ama o gönüllü işbirliğine döndü” (İndependent Türkçe, 8 Ekim 2019) demecindeki, Ö. İşleyen’in “ABD ile kurulan ittifak, Kürt hareketini giderek ABD’nin Suriye politikasının bir kara gücüne dönüştürdü.”(Birgün, 01.04.18 ) yazısındaki suçlamayı ileri sürdü, “üçüncü dünya devletçisi” sosyal şovenizme düşmekten kendisini alıkoyamadı.

Girê Spî-Serêkaniyê işgalci savaşında, Kürt düşmanlığı ve işgalci savaşın, faşizmi güçlendirme tehlikesine daha duyarlı davranarak, “yayılmacılık” nitelemesini ve “Kürtlerin haklarının tanınması gerektiği” fikrini Alper Taş dile getirse de, yine de Suriye’ye işgaller olarak görmeye devam etti.

Yürüyüş dergisi, Efrîn işgali anında yalnızca bir mahalledeki Halk Cephesi açıklamasıyla işgale karşı açıklama yapmakla yetindi. Fakat aynı sayısında Karakol (MİT’in ve kontrgerillanın öncelidir) cemiyetinin kurtuluş savaşındaki silah sevkiyatı yurtseverliği üzerine dizi yazılarla övgü yağdırmayı ideolojik tercihi olarak öne çıkardı.

Yürüyüş, Serêkaniyê işgalini kınar, Kürt halkının katledilmesine karşı çıkarken, işgalci savaşın gerçekte Rojava devrimini hedeflediğini gizleyerek Suriye’ye yönelik olduğunda ısrar etti:

Türkiye’nin Suriye işgali gösterdi ki, emperyalizme dayanarak hiçbir halk hiçbir hak kazanamaz(Yürüyüş,Sayı: 143, 03.11.19)

Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’ Adıyla Suriye’yi İşgaline” (Yürüyüş dergisi, Sayı: 144, 10.11.19)

Fakat, üç hareket de, Erdoğan diktatörlüğünün Rojava devrimini ezip tasfiye etmeyi hedefleyen işgalci savaşa gerçekte kayıtsızlık ve seyretme çizgisi izleyerek son tahlilde fiilen desteklediler.

Savaşa Karşı Mücadelesizlik

TKP çok daha katı ve bilinçli tarzda, ÖDP ve Yürüyüş ise daha esneyebilir tarzda, ama her üçü de Rojava/Kuzey Suriye’ye yönelik işgalci savaşa karşı mücadelesizlik ve teslimiyet çizgisi izliyorlar.

Oysa Erdoğan, işgalci savaşla, aynı zamanda Kürt düşmanlığını ve savaş şovenizmini yükselterek, faşizminin kitle temelini onarmak/genişletmek ve pekiştirmek istiyor.

Bu yolla içte savaşla Kürt Özgürlük Hareketi’ni ve devrimci, demokratik güçleri ezmek istiyor, burjuva muhalefeti ise hegemonyası altına alıyor. Nasıl ki faşizme karşı mücadele Erdoğan’ın devrimci ve demokratik güçler üzerinde kesin zaferini engellerse, işgalci savaşa karşı mücadele de, faşizmin bu karşı devrimci amacına ulaşmasını engelleme rolü ile yıkılışını hızlandırır.

Karşı devrimci işgalci savaşı seyretmek, Erdoğan faşizminin değirmenine su taşır, savaşın kitleler üzerindeki şovenist etkisiyle kitle tabanının ve siyasi etkisinin güçlenmesini, keza devrimci demokratik güçleri ezebilmesini kolaylaştırır.

Bu politika 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndaki Kautsky’ci merkezci tavrın benzeridir. Savaşı sol adına doğrudan destekleyenlerin şovenizmini, merkezcilerin çekimser kalma tavrı da güçlendirmiş, onlara yaramıştı. Bilindiği gibi Lenin merkezcilerin çekimser/mücadelesizlik tavrını da sosyal şovenizmin bir çeşidi olarak mahkum etmişti:

Kautsky sosyal-şovenizmin temel tezini, güncel savaşta ulusal savunmanın kabulünü, sola verilen diplomatik ve gösterişçi bir ödün ile: savaş ödeneklerinin oylamasında çekimserlik, muhalefet anlayışının sözde kalan dışavurumu vb. ile 'uzlaştırıyor'” (Sosyalizm ve Savaş, sayfa 14)

Sosyal-şovenizmden, güncel emperyalist savaşta ... ‘kendi’ burjuvazilerine karşı proleter devrimci eylemlerin öğütlenmesi ve desteklenmesinin yadsınmasını vb. anlıyoruz. (Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky, sayfa: 166)

Sözkonusu ettiğimiz bu üçlü de, hangi neden(ler)i gösterirlerse göstersinler, Erdoğan faşizminin Rojava devriminin yurdunu işgalci savaşına karşı mücadeleden kaçınarak, sosyal şovenizme batıyorlar. Suriye rejminin devamı için Rojava devriminin politik İslamcı faşist diktatörlük tarafından ezilmesini, tasfiyesini seyrederek onaylıyorlar.

Bu tavır, özellikle ulusalcıları, savaş yanlılığı için baskı yapmaya cesaretlendiriyor, CHP’nin ilerici kitleleri savaş destekçiliğine çekme çabasını güçlendiriyor.

Hangi Çizgide Savaş Karşıtlığı?

Üçlünün sosyal şoven politikalarının temel nedenlerinden başta geleni, “üçüncü dünya devletleri” milliyetçiliğini emperyalizme karşı destekleme çizgisine sahip olmalarıdır.

Bunu, TKP açıktan yapıyor. Rojava işgaline karşı direnen Rojava devrimi güçlerine, Kobanê direnişinden başlayarak, lafta dahi destek vermeyen TKP, eski genel sekreteri A. Güler’i Dünya Barış Konseyi ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun Şam dayanışma ziyaretine gönderdi, Esad rejimine destek sunduğunu deklare etti:

Esad’ın, bizim oradaki deyimimizle ‘yoldaş bakan’ ve ‘yoldaş başkan’ın”,

2011-2018 direnişi Suriye halkının direnişidir”, Suriye Ordusunun mensupları... halkın çocukları olarak geziniyorlar sokaklarda. Savaşı kazanan onlardan başkası olabilir mi?“ (A.Güler, Suriye’de zafere doğru , 14.11.19, haber.sol.org.tr)

Esad’ın bakanları TKP’nin yoldaşlarıdır, Esad da Doğu Perinçek’in yoldaşı! Aydemir Güler ile Perinçek arasındaki bu uyum, besbelli ki, üçüncü dünyacı ulusalcılıktan kaynaklanıyor.

Benzerini daha ince biçimde Yürüyüş yapıyor:

Yapılan saldırılar Suriye halkı veya ordusu tarafından hemen sokakları dolduran halkın tepkisiyle karşılandı. Suriye halkı alışmıştı bu tür saldırılara, ancak katillere tepkilerini alanlara ülkelerinin bayrakları ile çıkarak, emperyalizmin saldırılarına teslim olmayacaklarını haykırdılar.

Emperyalizme Ve İşbirlikçilerine Karşı Direnen Suriye Halkının Yanındayız.”(Fransa Halk Cephesi, halkinsesitv1.org/ 18.04.18 )

Suriye Halk Cephesi 11 ve 12 Eylül’de, Suriye İşçiler Birliği Sendikası’nın daveti üzerine Sahara Oteli’nde ‘Emperyalist Politikalara, Kuşatmalara ve Teröre Karşı Suriye İşçileri ve Halkı İle Dayanışma’ başlığıyla düzenlenen konferansın ikinci günde de katıldı.”(halkinsesi1.org, 13.09.17)

Biz, direnen Suriye’nin yanındayız.” diyor (Yürüyüş, sayı 324, 31.08.14 ).

Yürüyüş de, safını gizlemiyor, Baas ve birlikte hareket eden kitle örgütlerinin emperyalizme karşı mücadelesine destek veriyor, Rojava devrimine ve güçlerine değil.

Bunu başka bir şekilde şöyle ifade ediyor: “3. yol diye bir yol tuttur”dular, “Ne Esad’ın ne de ‘muhaliflerin’ yanında olmayacağız. Demokratik barışçıl çözüm dediler” (Yürüyüş, sayı:34,31.08.14 )

Halklarla emperyalizm arasındaki çatışmada ara yol yoktur, dedik. Ara yolda durduğunu söyleyenler esas olarak güçlü olanı desteklemektedir. Suriye konusunda ise 3. yol adı altında örtülü olarak emperyalizm desteklenmiştir.” (Yürüyüş, sayı:34,31.08.14)

ÖDP, Esad’ı doğrudan desteklemese de Suriye’nin birliği ve bütünlüğü içinde hareket etmek gerektiğini açıkça savunuyor.

Üçlü, emperyalizme karşı üçüncü dünya devletlerini savunan ulusalcı görüşte hemfikir ve ısrarlı. Emperyalist saldırıya karşı mücadelede, sözkonusu burjuvazi devlet aygıtına sahip ve antidemokratik ise komünistlerin, işçi sınıfı ile ezilenlerin bağımsız devrimci sınıf çıkarları, bu sınıftan ayrı durmayı şart koşar. Buna 1919-23 döneminde Kemalist burjuvazi de örnektir. Suphi TKP’si bunun acı sonuçlarını yaşamadı mı?

Daha o yıllarda, bu ülkelerin burjuvazisi henüz zayıfken bile, Lenin burjuvazi demokratik değilse desteklememeyi şart koşuyordu:

Komünistler olarak bizim, sömürge ülkelerdeki burjuva özgürlük hareketlerini ancak, bu hareketler gerçekten devrimciyse, temsilcileri bizim köylüleri ve geniş sömürülen katmanları devrimci düşünceyle eğitip örgütlememizi engellemezlerse desteklememiz gerek”ir.(Lenin, Komünist Enternasyonal II. Kongresi'nde Ulusal Ve Sömürgesel Sorun Komisyonu'nun Raporu, SE, c.10, s.264. )

Üstelik günümüz koşullarında, Suriye burjuvazisi yüzyılın başındaki sömürge ülkeler burjuvazisinden kıyas kabul etmez büyüklüğe sahip. Baas iktidarının yutma ve ezme deneyimi, 50 yıllık bir iktidar sürecinde pekişmiş durumda. Lübnan iç savaşında başlangıçta desteklediği demokratik Filistin ve Lübnan güçlerini, kendisi doğrudan Lübnan’a girdikten sonra faşist güçlerle işbirliği içinde ezmedi mi? 1976 Tel Zaatar katliamını, acı veren bir deneyim olarak demokratik ve devrimci güçlere yaşatmadı mı?

Böylesi karşı devrimci deneyime sahip burjuva milliyetçi iktidara, emperyalistlerin iç savaş saldırısı karşısında, komünistler ve devrimci Kürt hareketi neden tabi olsun? İktidardan ve burjuvaziden bağımsız bir çizgide, emperyalizme karşı mücadele etmesin ki?

Enternasyonalist çizgideki devrimci ve emekçi sol hareketi PKK kuyrukçuluğuyla suçlama ucuzluğu sergileyen TKP ve Yürüyüş, Suriye’de komünistlere ve devrimci güçlere Baas kuyrukçuluğu öneriyor, koşa koşa Baas diktatörlüğünün kuyrukçuluğu pozisyonunda mevzileniyor.

Her ülkenin proletaryası ve ezilenleri, emperyalist ülkelerin savaşlarına karşı çıkmalı, ama aynı zamanda özellikle de kendi ülkelerinde burjuva devletin haksız savaşlarına karşı çıkmayı devrimci görevlerinin en başına koymalıdır, her iki düşmana karşı mücadeleyi ise proletarya ve ezilenlerin, demokratik ve sosyalist mücadelesinin geliştirilmesi temelinde yürütmelidirler.

Kendi ülkesinin burjuvazisi ve rejiminin haksız ve yayılmacı savaşını mücadeleyle önleme, çıkarsa savaşa karşı mücadeleyi, savaşçı rejimi yıkarak halkçı demokratik ve proleter bir iktidarın kurma amacına bağlanan çizgide yürütmelidirler.

Ancak ve yalnızca bu çizgide mücadele, proleter enternasyonalist ve savaşa karşı barışçı güçlerin gelişmesini her ülkede sağlayabilir. Savaşa karşı çıkışlarını açıklamalarla sınırlayan, gerçek bir mücadele geliştirmeyen hareketler, haksız savaşlarla burjuvazinin halkı şovenizmle zehirlemesine kolaylık sağlamış, varlık nedenlerinin altının oyulmasına karşı da etkisiz kalmış olurlar.

Üçüncü dünya” devletçisi çizginin kavramak istemediği, ulusalcı bakış açısının, redettiği Suriye’de burjuvaziden bağımsız devrimci hareket geliştirme olanağını değerlendirmenin devrimci niteliğidir. Bu olmazsa devrimci ve komünist hareketin varlık nedeni ortadan kalkar, bin bir çaba ve fedekarlıkla kazanılan demokratik, devrimci güç birikimi, Baasçı burjuvazinin kuyruğunda erir gider. Erimeye direnildiğinde ise burjuvazinin ezme hareketiyle yüzleşir.

Yine ulusalcı bakış açısının kavramak istemediği diğer temel gerçek, Erdoğan faşizminin işgalci savaşının olası zaferinin, faşizmi güçlendirmede, toplumu faşistleştirmede oynayacağı belirleyici karşı devrimci roldür.

Erdoğan faşizmi ve Türk burjuva devletinin işgalci savaşına karşı cepheden mücadele edilmezse, emperyalistler ve bölge devletlerin çelişki-ilişkisi elverirse Erdoğan geçici de olsa uğursuz zaferler kazanabilir, sadece Kürt düşmanlığıyla değil bu kez büyük devlet şovenizmi zehriyle de faşist şeflik rejiminin ömrünü uzatabilir. Bu durum, Türkiye ve Kürdistan devrimci, komünist ve tutarlı demokratik güçlerinin, Erdoğan’ın işgalci savaşına karşı kararlılıkla mücadele etme görevini daha yaşamsal kılıyor.

Üçlü’nün sosyal şovenizmi haklı kılmak için ileri sürdüğü, etkili de olan, bir diğer gerekçe, Rojava devrimi güçlerinin ABD emperyalistleriyle geçici askeri ittifakıdır. Üçlü’nün, Rojava devrimi güçlerini, “ABD’nin kara gücü olmak”la, “gönüllü işbirliği”yle suçladıkları ve işgali seyretmenin gerekçesi yaptıkları biliniyor. Bu suçlamayı yapan üçlü, Baas iktidarının Rus emperyalizmiyle işbirliğini görmezden geliyor veya hiç önemsemiyor. Bugün Rus emperyalizmine dayanan ve kendisini kabul etmek koşuluyla diğer emperyalistler ile de işbirliğine hazır olan Suriye Baas rejminin neyi anti emperyalisttir?

Kobanê direnişinin son günlerine değin askeri ittifak da yoktu ama TKP, yine direnişi desteklemeye karşı çıktı. “UKKTH red” ve “özerklik/federasyon emperyalizmin işine yarar” vb. zırva ulusalcı teorik gerekçeler sıraladı. ABD emperyalizmine üs veren ve işbirliği yapan Vietnam Komünist Partisi’ni kardeş parti ilan ederken, “geçici askeri ittifak yaptı” diye PYD’yi ABD işbirlikçiliğiyle suçlama gibi çifte standart uyguladı. Demek ki TKP’nin sosyalistliği, üç dünyacı burjuva milliyetçi “sosyalist”liktir.

Bu niteliğini, sosyalizm adına Yurtsever Cephe kurmaya kalkışarak da sergiledi . O zamandan bugüne, ulusalcılığını sürdürüyor:

Türkiye’nin emperyalist projeler doğrultusunda parçalanmasının gündemde tutulmasına karşı koymadan işsizlik yoksulluk özelleştirme sendikasızlaştırma gibi başlıklarda söz sahibi olamayacaktır” (8.Kongre raporu, KP.org.tr. )

Erdoğan’ı iktidara taşıyan...uluslararası operasyon(a) ...zamanında karşı duranlar, aynı operasyonla Erdoğan’ın köşeye sıkıştırılmasına veya alt edilmesine de karşı dururlar” (Erdoğan Atatürkçü Olursa, 31.10.17 haber.sol.org.tr)

Türk burjuvazisi gibi bölünme paranoyasına kendisini kaptıran, bu görev dururken ekonomik sendikal mücadeleye kadar burjuvaziye ve burjuva iktidara karşı mücadeleleri reddeden, araya sosyalizm lafı yapıştırıp “Faşizme, savaşa, şuna buna karşı demokrasi mücadelesi koskoca bir yalandır” (Faşizmle demokrasi arasındaki fark 27.01.18 habersol.org) diyen, emperyalistlerin iktidardan indirme olasılığına karşı faşist şefi savunacağını dile getiren, ulusalcı bir partiden, elbette Rojava devrimini savunması, Suriye’de, işçi sınıfı ve emekçilerin Baas milliyetçiliğinden bağımsız sınıf çizgisinin geliştirilmesini desteklemesi beklenemez.

Diğerleri de, üçüncü dünya burjuva devletlerini emperyalizm karşısında savunan ulusalcılık çizgisine sahip oldukları sürece, emekçilerin ve ezilenlerin bağımsız sınıf çıkarları çizgisinde hareket ederek tavır almaları beklenemez.

Proletarya ve ezilenlerin bağımsız sınıf çıkarları çizgisinde yürüyenler, tutarlı demokratlıkta ısrar edenler, elbette bu ulusalcılıkla aralarına kalın çizgi koyarak, Rojava devriminin direnişine katılacaklar, işgalci savaşa karşı her alanda tam bir açıklık ve kararlılıkla mücadeleyi geliştirme çizgisinde hareket edeceklerdir.

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi