Emekçi Sol

12 Eylül İle Yüzleşmenin Öteki Yüzü
Halkların Demokratik Kongresi: Yeni Bir Siyaset Tarzıyla Halklarımızın Alternatifini Yaratmaya
“Üçüncü Konferans” Aynasında TİKB Gerçeği
1 Mayıs 1998’in Gerçekleri
Bir Geleneğin Eleştirisi - II
Bir Geleneğin Eleştirisi: Türk Ordusuna İlişkin Oportünist Değerlendirmelere Bir Bakış
MLKP II. Kongre Duyuru ve Çağrısı
Oportünist EMEP’in Reformist Politik Çizgisi
İşçi Sınıfı Hareketine Öncü Politik Müdahalenin Bazı Sorunları
MLKP’nin Tarihin Döl Yatağına Düştüğü An: BİRLİK DEVRİMİ
Bir Devrim Partisinden Toplumsal Reformlar Partisine TDKP
ÖDP, Küçük Burjuva Liberal Reformcu Parti
Anayasa Talepli Mücadele Hangi Yelkenleri Şişiriyor
Anayasal Hayaller ve Reformcu Politikanın Çekiciliği
Sosyo-Ekonomik Yapı Tahlilinde "Partizan Sesi" Tarzı Antimarksizm
Antifaşist Birlik Görevi, Sürecin Gerçekleri ve “Kurtuluş Kültürü”
Güç ve Eylem Birliği
Bir Kongre ve Komünist Gençlik Örgütü
1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı - II
Ölüm Orucu Saldırısı Ve EP-Evrensel Oportünizminin Sefaleti
Birlik Devriminin Dersleri, Partinin Kuruluşu Ve Gelişimi
1971 Devrimci Çıkışı Ve Leninist Parti Anlayışı
Seçimler, Taktik Savrulma Ve Tahlillerde Keyfilik Çıkmazı
Burjuvazinin Politik Krizi Ve Görevler
Antiemperyalizm Adına Halkı Unutmak Egemeni Savunmak
Ağır Ve Sancılı Bir Kuruluş Süreci: HDK-Avrupa Geliyor
MLKP Genel Sekreteri Kerim Gökdeniz: Umut Bizimledir! Başaracağız!
CHP’ye Bel Bağlamak Antifaşist Mücadeleyi Zayıflatır
EMEP 2. Kongresi Ve Derinleşen Reformizm
Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi